ODPZ

(redirected from Obvezno Dodatno Pokojninsko Zavarovanje)
AcronymDefinition
ODPZObvezno Dodatno Pokojninsko Zavarovanje (Slovenian: Mandatory Supplementary Pension Scheme)