KTHXBYE

(redirected from Ok, Thanks, Goodbye)
AcronymDefinition
KTHXBYEOk, Thanks, Goodbye