PAISTA

AcronymDefinition
PAISTAPittsburgh Area Independent School Teachers Association (Pittsburgh, PA)
References in periodicals archive ?
aasta Tambora vulkaanipurskele jargenud aasta, mida Pohja-Ameerikas, kuid ka Sveitsis ja mujalgi Euroopas Eestist ning Latist louna pool, klassifitseeritakse "aastaks ilma suveta", siinmail ilmaekstreemsuste poolest silma ei paista. Vahemalt surmakoverad sellele ei vihja.
Rahvusluse teoorialoome keskendub peamiselt riigi ja selle institutsioonide tasandile, aga sellelt n-o makrotasandilt ei tarvitse etnostevahelised argitasandi suhted valja paista. Rahvusluse uurijad kasutavad etnilise moistet harva ja kui nad seda teevad, siis etnilise ning rahvusliku kronoloogilisse jargnevusse seades: etnostest saavad teatud huvigruppide too tulemusena rahvused.
Kas vallaametnike ebaseaduslikuks umbervalimiseks oli vajadus voi oli see lihtsalt demonstratiivne zest valitsuse norkuse hetkel voi kohalike juhtide ambitsioon silma paista ja oma voimu naidata voi inimeste isikliku sumpaatia-antipaatia avaldus voi maatameeste surve osaleda poliitilises protsessis?
Firmas tootas tollal peale pereliikmete veel vaid Uks poolakas, kuid asja riiki saabunud varatute rahvuskaaslaste ees oli omanikul siiski midagi, millega silma paista. Ja nagu mitmete allikate pohjal paistab, nais taoline kiitlemine uuseestlaste ees vanadele Upris tunnuslik olevat.
Autor margib, et Liivimaa jaoks nii oluliseks peetud Reini ja Vestfaali alad ei paista teiste piirkondadega vorreldes eriti silma.