PAKISAMA

AcronymDefinition
PAKISAMAPambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka (Filipino: National Movement of Peasant Organizations)
References in periodicals archive ?
Some of its prominent federation members are PAKISAMA (in 46 provinces), Pambansang Kilusan ng Kababaihan sa Kanayunan (in 42 provinces), and Kilusang Mangingisda (in 15 provinces).
Full browser ?