PHIG

AcronymDefinition
PHIGPublic Health Interest Group (various locations)
PHIGPublic Health Informatics Group (University of Washington; Seattle, WA)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Gwsgo cap phig DOEDDWN i erioed wedi gweld llun o'm Nain Tan Rhald, Penysarn, (Mn) sef Grace Hughes, (gynt Edwards) mam fy nhad, a fu farw cyn fy ngeni, ond cofiwn glywed fy mam yn dweud y byddai ei mam yng nghyfraith bob amser yn gwisgo cap dyn, neu gap phig.
In 2015 , property owners formed PHIG and paid thousands of euros to obtain studies and papers from various renowned international experts, as well as satellite imaging, at a cost of e1/425,000.
Following the successful model of Rocket's four existing Regional Internet Groups, PHIG will leverage local market and business model insights, facilitate commercial, strategic and investment partnerships, enable local recruiting and sourcing and accelerate the rollout of online startups.
Mae'r gylfinir 'i phig hir yn gallu tyllu i lawr gryn bellter er mwyn dal anifeiliaid fel abwyd y tywod (Arenicola marina; lugworm).
In 2015, some of the property owners formed the Pissouri Housing Initiative Group (PHIG) and paid out thousands of euros to obtain studies and papers from various renowned international experts and also satellite imaging, at a cost of e1/425,000, which measured the movement of the land.
Mae cerdd i'r "Gegwen yn y gyfrol Siwan, gan Saunders Lewis: Y fechan chwim, y gegwen, Dan flodau cochion y ffa Wrth hela buchod morgrug Cododd iar fach yr ha'; Ffwrdd a nhw, pili pala, Zig-zag, fel chwarae mig: Cyn cyrraedd y pren fala' Mae'r gegwen yn wen ei phig.
O'r diwedd dyma sylwi ar y garreg dan sylw, sef y faen hir, neu'r garreg a phig fel cyfeiria Barber a Williams ati, yn gorwedd ar ochr ogleddol y porth i'r Eglwys.
In 2015 , some of the property owners formed the Pissouri Housing Initiative Group (PHIG) and paid out thousands of euros to obtain studies and papers from various renowned international experts and also satellite imaging, at a cost of e1/425,000, which measures the movement of the land.
Mae hwyaden yr eithin (Tadorna tadorna: Shelduck) yn bwyta'r malwod bach sy'n cartrefu yn y mwd ac mi fydd y rhostog gynffonfraith (Limosa lapponica; bar-tailed godwit) yn tyllu am lwgwns hefo'i phig hir.
A''r darlun hyfryd hwnnw o golomen yn dychwelyd efo cangen yn ei phig i ddynodi fod arwyddion o fywyd ar y blaned.
But Elina Zoi, the lawyer of the PissouriHousing Initiative Group (PHIG) -- set up to fight for the rights of the homeowners -- is concerned that any compensation will come out of the overall e1/423 million the government had said in the past it would give to fix the problem -- all aspects of it.
Diolch i Edwyn Ellis, Dulas am ei lythyr difyr oedd yn cyfeirio ymhlith pethau eraill at y disgrifiad o'r creyr glas fel "aderyn hefo coesau hir a phig fel cleddyf".