PHOB

AcronymDefinition
PHOBPCI (Peripheral Component Interconnect) Helper to Observe Boards
References in periodicals archive ?
Diolch am y llu o gardiau, galwadau ff eon a phob ymweliad.
Ac maent mor wahanol am fod bywyd yn ei helaethrwydd a phob colled yn wahanol .
Mae'r amserlenni'n llawn unwaith eto eleni, gyda phob math o sefydliadau'n cynnal darlithoedd a sgyrsiau.
Onid yw pob diwrnod yn ddydd i famau a phob adroddiad a welwn o ferched ar draws y byd yn ein hatgoffa mor drybeilig o beryglus yw bod yn ferch neu'n fenyw?
Mae''r opera mewn tair act gyda phob un yn adlewyrchu gwahanol agweddau o ddiwylliannau De Affrig.
25pm Mae pob diwrnod yn wahanol i'r milfeddyg, a phob math o gleientiaid pedair coes yn dod drwy'r drws.
ydi, mae'n syniad digon neis, yn ran o hanes a thraddodiad y gemau bla bla bla, a dwi'n siwr bod pawb sy'n ei gludo o un lle i'r llall yn teimlo'n falch tu hwnt - a phob lwc iddyn nhw os gawn nhw domen o bres am eu ffaglau ar ebay.
Bydd gwobr ariannol i'r plant y gosodir eu cerddi yn ail a thrydydd, a chyflwynir tystysgrif i bob enillydd a phob ysgol a fydd yn anfon pum cerdd neu fwy i'r gystadleuaeth.
Yn aml gallai hyn fod o werth Y amhrisiadwy i'r diwydiant amaeth, yn enwedig y dyddiau yma gan fod y diwydiant mor fregus a phrisiau'r farchnad mor anwadal gyda phob sector yn dioddef.
A Mi fyddwn ni'n ymweld phob math o erddi yn y gyfres yma ac yn gwneud gwahanol drefniannau blodau.
Gresyn na fyddai'r un sylw yn cael ei roddi i ailymgnawdoli yr Irish Mail Train fyddai'n hyrddio'r cledrau rhwng Caergybi ac Euston yn oriau man y bore, ynghyd a'r Container Freight Trains cyson fyddai'n gwneud yr un daith - a bob bore, dydd a nos, yn hytrach na thagu Pont Borth a phob pont arall gyda'r mwy-fwy loriau anferthol 'ma.
Mae eu bywydau nhw wedi bod yn annioddefol wrth i Garry luchio ei bwysau; a phob un a rheswm i ddial.