PHOB

AcronymDefinition
PHOBPCI (Peripheral Component Interconnect) Helper to Observe Boards
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cwrddais i a'r Archdderwydd newydd - mae o'n bishyn - llais neis a phob dim."
As shown in Table 2, compared to the 1986 young-adult norms (Jin et al., 1986), the scores of the middle-school students whom we surveyed for the SOM, O-C, DEP, ANX, HOS, PHOB, PAR, and PSY subscales were significantly higher, but the result for the I-S subscale showed that the scores in the current study were lower than those recorded in 1986.
Diolch am y llu o gardiau, galwadau ff eon a phob ymweliad.
Mae Mirain yn defnyddio naratif y ddrama ynghyd a straeon o'r hen ysbyty fel ysbrydoliaeth i greu arddangosfa gelf fydd yn rhedeg ochr yn ochr a phob sioe.
Yr oeddynt yn ymweled ac ardal Conwy yn gyson dros y blynyddoedd, a phob tro yn mynd i fyny at y Swallow Falls ond erioed wedi gweld wennol yno.
Mae''r opera mewn tair act gyda phob un yn adlewyrchu gwahanol agweddau o ddiwylliannau De Affrig.
Yng nghefn ein cartref mae hen goeden onnen fawr, a phob gwanwyn mae swn byddarol y brain i'w glywed.
Mae wedi cwblhau naw prosiect, pob un a ffolderi technegol a phob un yn llwyddiannus - y tro cyntaf i brentis lwyddo i wneud hyn ar safle Meisgyn.
ydi, mae'n syniad digon neis, yn ran o hanes a thraddodiad y gemau bla bla bla, a dwi'n siwr bod pawb sy'n ei gludo o un lle i'r llall yn teimlo'n falch tu hwnt - a phob lwc iddyn nhw os gawn nhw domen o bres am eu ffaglau ar ebay.
Bu'r Athro Siwan Davies yn cyfweld Donna Fink a gollodd ei gwr a phob darn o'i heiddo mewn tan o'r fath.
Achos ceir yma ysgrifennu nage nid o'r galon ond o'r perfedd, ar dro yn gyfoethog o ddwys, bryd arall yn amrwd o effeithiol a phob un yn deyrnged clodwiw i'r sawl a gollwyd.
A Mi fyddwn ni'n ymweld phob math o erddi yn y gyfres yma ac yn gwneud gwahanol drefniannau blodau.