References in periodicals archive ?
Paketinis pjezoelektrinis vykdiklis "PICMA P-887" (gamintojas "Physik instrumente", 2 pav.), jo ilgis 36 mm, esant maksimaliai leistinai 120 V itampai, pailgeja 38 [micro]m.
Signalas generuojamas taikant "Physik instrumente" programini paketa "PI MicroMove", toliau signalas yra valdomas moduliniu pjezovaldikliu "LVPZT E-501" (gamintojas "Physik instrumente") ir perduodamas i pjezoelektrini vykdikli "PICMA P-887".