References in periodicals archive ?
Grup B'de tum zonlardaki fleksor tendon yaralanmali hastalara el bilegini 30[degrees] palmar fleksiyonda, MKFE'leri 50[degrees] fleksiyonda, PIFE ve DIFE tam ekstensiyonda tutan splint verildi.
Toplam MKFE, PIFE ve DIFE'lerdeki aktif fleksiyon derecesinden, ayni eklemlerdeki toplam ekstansiyon kaybi Cikarilarak total aktif hareket (TAH) derecesi hesaplandi.