PINNT

AcronymDefinition
PINNTPatients on Intravenous and Nasogastric Nutrition Therapy
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Le na coig sgillinn a thug Runaire na h-Ionmhais bho chis liotair peatroil ann an sgirean iomallach, tha daoine a' sabhaladh cosgais luach mu phris pinnt aig a' bhar.
A reir Rody, a sgriobh mun oidhche, cha do dh'ol a charaid ur cail a bharrachd na duine sam bith eile a bha anns a' bhar - pinnt neo dha, drama neo tri.
Am beagan deasbaid agus ionnsachaidh a rinn mi, 's ann timcheall beul pinnt leanna a bha iad.
The family have also set up a support group called PINNT for kids and adults on artificial feeding.