PLAAS


Also found in: Dictionary.
AcronymDefinition
PLAASProgramme for Land and Agrarian Studies (South Africa)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Plaas believed that she contracted the disease during one of the many outdoor activities that she enjoys, including golfing and photography.
Voorin die roman plaas Van Rooyen 'n verantwoording vir die botsende tydsgrepe: "Die verhaal is gebaseer op losstaande gebeure wat werklik plaasgevind het.
Dit laat die leser onmiddellik besef dat die plaas in die greep van die onverklaarbare is.
Selfs die plaas, Grootmoedersdrif, is 'n weerbarstige stuk grond waar 'n mens voortdurend op jou hoede moet wees vir rampe.
We used mixed model repeated-measures analysis (Proc MIXED) to describe concentrations of the hematologic parameters (RBC, hemoglobin, platelets and fibrinogen) as well as oxidation of protein (HBGGS, HBAAS and PLAAS) and lipid (MDA) as a function of various predictors.
"Die Afrikaanse prosa se perigrinasie van die plaas na die stad." Word, (W)oman, World.
Op een of ander onverklaarbare manier weet hulle net wanneer dit hier op die plaas weer tyd is om te gaan hase skiet.
My plaas se naam is Vergenoeg exhibits clear similarities with Helena Gunter's volume of short stories Op 'n plaas in Afrika ("On a farm in Africa"), in which the land claims of the Khoi descendants are pertinently discussed.
As 'n jong bruid in die vroee 80's het Sarah saam met haar man op die plaas Nikonoord, naby die Gibeon, gaan woon.
Daar is die konflik oor die eiendomsreg wat aan almal behalwe die boer op die plaas (Henning) behoort en die seksuele spanning tussen Jurgens en sy ontkleedanseresvrou, Anne.
In baie van sy werke (soos Op die plaas, Langs die grootpad, Droogte, Groei en in Somer) word stad en platteland teenoor mekaar gestel en aanvanklik is die gevoel dat die stad niks goeds te bied het nie.