PLCI

AcronymDefinition
PLCIPhysical Link Connection Identifier (digital network technology)
PLCIProfessional Learning Communities Institute (Maryland)
PLCIPercentage of Luminal Circumference Involved (circulation research)
PLCIPiscataqua Landscaping Company, Inc. (Eliot, ME)
PLCIProphylactic Lung Cancer Irradiation (oncology)
PLCIPatella-Lateral Condyle Index
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Figure 4 also shows the comparison of various interpolation methods such as FFOPCI [19], HABI [16], PLCI [20], EAELI [14], and real-time FPGA [12] in terms of their number of CLBs used, gate count, and frequency on Virtex-II based implementation.
The Indian laughter therapy is spontaneous, unprovoked and a group action remedy for positive health,'' says Kishore Kuvawala, chairman of the PLCI.
Na uwage zasluguje spostrzezenie, ze w prezentowanym badaniu odnotowano stosunkowo niewielka roznice w spozyciu alkoholu, dotyczaca plci wsrod osob z wyzszym wyksztalceniem.
w porownaniu z: a) rozkladami progow sluchu szacowanymi wedlug normy ISO 7029:2004 [12] dla rownowaznej pod wzgledem plci i wieku populacji osob zdrowych, nienarazonych na halas, b) rozkladami progow sluchu szacowanymi wedlug normy ISO 1999:2000 [13] dla rownowaznej pod wzgledem plci, wieku, stazu pracy i poziomow ekspozycji populacji osob zdrowych, narazonych na halas
Jaki charakter maja zwiazki wybranych wlasciwosci spoleczno-demograficznych badanych (plci, wieku, wielkosci miejscowosci zamieszkania, poziomu wyksztalcenia, liczby dzieci, oceny warunkow socjalnobytowych) i zwiazanych z praca (stazu pracy, liczby godzin przepracowanych w przeciagu tygodnia) z radzeniem sobie przez humor?
Kiedy analizowano rozne zrodla stresu jednoczesnie, wysoki poziom stresu codziennego i niski poziom wsparcia od wspolpracownikow okazaly sie istotnymi predyktorami depresji niezaleznie od plci, a wysoki poziom stresu w pracy istotnie pozwalal przewidziec depresje wsrod mezczyzn.
Raporty te stanowia zrodlo danych statystycznych o zakladach pracy, ich lokalizacji, rodzaju prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, liczbie narazonych osob wraz z rozkladem pod wzgledem plci, a takze stosowanych srodkach profilaktycznych i sposobie przechowywania posiadanych szczepow wzorcowych mikroorganizmow.
Srednie wartosci parametrow w grupach porownywano testem t-Studenta dla grup niezaleznych lub ANCOVA przy uwzglednianiu wieku i plci. Do wyznaczenia zaleznosci zmiennych nieparametrycznych stosowano korelacje Spearmana, a liczebnosci porownywano w tescie [Chi.sup.2] z wprowadzona poprawka Yatesa dla malych grup.
Analiza zaleznosci miedzy wystepowaniem bolu miesniowo-szkieletowego ocenianym NMQ6 a jakosciowa ocena postawy ciala w grupie kobiet i mezczyzn wskazala na najsilniejsza korelacje z typami postawy plecy wklesle i okraglo-wklesle dla obu plci. Korelacja ta byla bardzo wysoka (r = 0,8 i r = 0,6, p < 0,05) (tab.