PLCI

AcronymDefinition
PLCIPhysical Link Connection Identifier (digital network technology)
PLCIProfessional Learning Communities Institute (Maryland)
PLCIPercentage of Luminal Circumference Involved (circulation research)
PLCIPiscataqua Landscaping Company, Inc. (Eliot, ME)
PLCIPatella-Lateral Condyle Index
PLCIProphylactic Lung Cancer Irradiation (oncology)
References in periodicals archive ?
Figure 4 also shows the comparison of various interpolation methods such as FFOPCI [19], HABI [16], PLCI [20], EAELI [14], and real-time FPGA [12] in terms of their number of CLBs used, gate count, and frequency on Virtex-II based implementation.
The Indian laughter therapy is spontaneous, unprovoked and a group action remedy for positive health,'' says Kishore Kuvawala, chairman of the PLCI.
Na uwage zasluguje spostrzezenie, ze w prezentowanym badaniu odnotowano stosunkowo niewielka roznice w spozyciu alkoholu, dotyczaca plci wsrod osob z wyzszym wyksztalceniem.
w porownaniu z: a) rozkladami progow sluchu szacowanymi wedlug normy ISO 7029:2004 [12] dla rownowaznej pod wzgledem plci i wieku populacji osob zdrowych, nienarazonych na halas, b) rozkladami progow sluchu szacowanymi wedlug normy ISO 1999:2000 [13] dla rownowaznej pod wzgledem plci, wieku, stazu pracy i poziomow ekspozycji populacji osob zdrowych, narazonych na halas
Jaki charakter maja zwiazki wybranych wlasciwosci spoleczno-demograficznych badanych (plci, wieku, wielkosci miejscowosci zamieszkania, poziomu wyksztalcenia, liczby dzieci, oceny warunkow socjalnobytowych) i zwiazanych z praca (stazu pracy, liczby godzin przepracowanych w przeciagu tygodnia) z radzeniem sobie przez humor?
Kiedy analizowano rozne zrodla stresu jednoczesnie, wysoki poziom stresu codziennego i niski poziom wsparcia od wspolpracownikow okazaly sie istotnymi predyktorami depresji niezaleznie od plci, a wysoki poziom stresu w pracy istotnie pozwalal przewidziec depresje wsrod mezczyzn.
Raporty te stanowia zrodlo danych statystycznych o zakladach pracy, ich lokalizacji, rodzaju prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, liczbie narazonych osob wraz z rozkladem pod wzgledem plci, a takze stosowanych srodkach profilaktycznych i sposobie przechowywania posiadanych szczepow wzorcowych mikroorganizmow.
Srednie wartosci parametrow w grupach porownywano testem t-Studenta dla grup niezaleznych lub ANCOVA przy uwzglednianiu wieku i plci. Do wyznaczenia zaleznosci zmiennych nieparametrycznych stosowano korelacje Spearmana, a liczebnosci porownywano w tescie [Chi.sup.2] z wprowadzona poprawka Yatesa dla malych grup.
Analiza zaleznosci miedzy wystepowaniem bolu miesniowo-szkieletowego ocenianym NMQ6 a jakosciowa ocena postawy ciala w grupie kobiet i mezczyzn wskazala na najsilniejsza korelacje z typami postawy plecy wklesle i okraglo-wklesle dla obu plci. Korelacja ta byla bardzo wysoka (r = 0,8 i r = 0,6, p < 0,05) (tab.