PLEK

AcronymDefinition
PLEKPleckstrin
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die beste verhale in die bundel verdien boonop beslis 'n plek in die volgende uitgawe van die kanonieke Die Afrikaanse kortver-haalboek
230) en oor sy ma: 'Die plek waar jy aan haar voete gespeel het en die kos wat sy vir jou gegee het, bly vir jou die mooiste wereld en die lekkerste kos, tot in lengte van dae' (bl.
As stadsraadslid en sterk Afrikaner het hy sy plek volgestaan en alle vlakke van die gemeenskap gedien.
Die klem op plek en ruimte (4) bring mee dat Pearce se dramas teen die agtergrond van eerstepersoonbenaderings as plekke van herinnering, argiewe of bewaarplekke beskou kan word, dit wil se as lieux de memoire (Nora 1989).
Wat voorts 'n besondere persoonlike karakter aan hierdie poesie gee, is die prominente plek van die liefde, die ontsporing daarvan en persoonlike verhoudings.
Het tweede is het verslag van een multidisciplinaire expeditie naar een witte plek op de kaart van het eiland, die eindigt met de eerste beklimming van de Julianatop, 5630 meter hoog en toen nog met eeuwige sneeuw bedekt.
Ek was afhanklik en nooit seker wat met my en my kinders sou gebeur die dag wat ek te oud vir werk sou wees." Die diepgewortelde wens om vir die res van haar lewe 'n veilige hawe te he, 'n plek waar sy die verantwoordelikhede en risikos kon dra, was veel grooter as om vir 'n paar ekstra jaar 'n veilige werk te he.
23), of ander skrywersname word in titel of vers gebruik; die Glaukus-figuur word in vier van die Boeke as metafoor gebruik, terwyl Odysseus, Vondel en Koeblai Khan ook plek kry in hierdie kort gedigte.
De Kock was deel van die teeninsurgensie-eenheid bekend as Seksie C1, wat gestasioneer was op die nou berugte plek bekend as Vlakplaas naby Pretoria.