PLWG

AcronymDefinition
PLWGPublic Law and Government (course name)
PLWGPositive Learning Working Group (est. 2005)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae gen innau reswm da dros boeni am blygiau achos yn ystod fy niffyg hirhoedlog fel gwraig tye, rwy wedi taflu sawl plwg i'r bin.
Yna, rwy wedi mynd i'r siop gan ddychwelyd gyda'r plwg nad yw'n gwneud yr hyn y mae plygiau orau yn eu gwneud sef dal dwe r.
Gofynnodd i mi ddiffodd yr hyb a'i roi nol mlaen, tynnu'r plwg, pwyso 'restart' ac wedi i mi ddweud yn glen mod i wedi gwneud hyn i gyd eisoes, diolch yn fawr (roedd "dwi'm yn &%$* dwp" yn amlwg yn yr oedi dwi'n meddwl), mi wnaeth hi ryw brawf y pen yna a chyhoeddi bod fy hyb yn hollol, gwbl farw.
Wal gerrig sych wedi'i phwyntio ydi'r argae bach a bob hyn a hyn mae'n rhaid ail bwyntio'r wal, a dyma'r rheswm dros dynnu'r plwg, neu ollwng dwr o'r llyn.
"Be goblyn?!" Roedd hi a'i chwaer wedi bod fel plant yn chwarae efo'r switsus golau a ddim wedi dallt mai'r tap dwer oedd un ohonyn nhw a bod y plwg yn sownd yn ei le.
Dwi ddim yn mynd i mewn i'r ddadl o 'ecsploitio' achos mae hynny yn rhywbeth arall ond yn ei hanfod does dim o'i le hefo beth wnaeth Timney - y ffaith fod y plwg i'r bath ar ffurflen gostau Smith ydi'r peth gwarthus yn yr achos yma!
Difyr hefyd oedd deall mai plwg o wlan cotwm wedi'i fwydo mewn spirit neitar ddefnyddid at y ddannodd.
Er mwyn lleddfu poen y ddannodd, dodwyd plwg o wlan cotwm (cotton wool) wedi ei fwydo mewn spirit neitar neu olew clofen (oil of cloves) a'i daro yn y daint drwg.
Roedden ni, ei phedwar plentyn, wastad yn gorfod cael bath efo'n gilydd (a doedd o ddim yn fath mawr), a phan roedden ni'n bendant yn rhy fawr, mi fydden ni'n gorfod defnyddio'r un dwr o leia, a pheidio a thynnu'r plwg er mwyn i Dad gael bath wedyn.
Ac wrth son amsmocio, 'rwy'n cofio un tro yn dwyn plwg o faco cnoi fy nhaid a trio ei smocio fo, ac wrth gwrs mi oeddwn yn sal fel ci, a wnes i ddim smocio amyn hir ar ol hynny.
Dim ond os fydd pethau wedi mynd i'r pen y dylid cymryd rheiny, gan mai gweithredu fel plwg maen nhw, nid gwella be bynnag sy'n bod y tu mewn i chi.
Ond mae'n rhaid i chi dynnu'r plwg yn araf iawn er mwyn i hynny ddigwydd...