PLWM


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
PLWMPointless Window Manager
PLWMParental Leave/Working Mother
PLWMPhysical-Layer Wireless Multicast
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
For more information contact Richard Aram on 01978 757524 or email info@groundworknorthwales.org.uk Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines Thursday, February 28 from 1.30pm MEET MAMA G - THE STORYTELLING PANTO DAME Storytime with Mama G is a classic story time session with a twist.
Yr hyn sydd yn braf am Nefyn yw fod Mici Plwm hefo ni felly rydym yn cael y drydedd cyfraniad - sef diddanwch pur, digrifwch, tynnu coes a phawb felly a gwn fawr ar eu gwyneb.
After the ceremony Mici Plwm said: "The morning the invitation letter arrived I thought I was dreaming.
| Among those to be honoured by the Gorsedd, from left: Elin Jones AM; Huw Edwards; Mici Plwm and Jamie Huw Roberts
"Dwi'n edrych ymlaen at sgwrsio -- Mici Plwm yn fawr gan iddo fod yn ffigwr eiconig o fewn y cyfryngau Cymraeg am mor hir, ac yn dipyn o arwr i mi pan ro'n i'n ifanc ac yn gwylio cyfres Syr Wynff a Plwmsan.
Mici Plwm, who worked with him on Porc Peis Bach and Amadeus at Theatr Gwynedd, said: "Dear Trefor - everyone was fond of him.
Wynford Ellis Owen (aka Syr Wynff ap Concord y Bos), chief executive of the Living Room Cardiff, said: "The last time my alter ego and Plwmsan (Mici Plwm) were together on stage was at the Rhyl National Eisteddfod in 1985.
Gwesteion eraill y gyfres fydd Mici Plwm, Emily Tucker (Sioned ar Pobol y Cwm) a'r cerddor dawnus, Gai Toms.
Ac unwaith yr oeddwn i wedi sglaffio dogn da o'r wydd a'r stwffin ynghyd a thalp go helaeth o'r pwdin plwm wedi ei foddi mewn menyn toddi tew, roeddwn i allan o'r ty fel bwlat ac yn gwneud bi-lein i lawr i'r pentra i chwilio am Seimon Llety Llaith er mwyn rhoi prawf ar y top newydd.
Gwesteion eraill y gyfres bydd Mici Plwm, Emily Tucker (Sioned ar Pobol y Cwm) a'r cerddor Gai Toms.
Gwynedd coordinator Mici Plwm welcomed the financial injection.
Pan edrychais ar y darluniau a gweld darnau mawr o wydr wedi eu lliwio a dim ond ychydig o waith plwm - nad oedd yn cyfrannu nemor ddim at y dylunio - tybiais ei bod yn enghraifft brin o waith gwydr lliw yn Lloegr; cefais yr ateb cyn diwedd yr erthygl yn esbonio mai gwaith Flemaidd ydynt.