POBI

AcronymDefinition
POBIP.O. Box International S.A.
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Addressing a news conference at Asamankese on Wednesday this week, Barima Pobi Asomaning II disclosed that the Akyem Mansohene, Obrempong Sintim Poku, had instructed his subjects and some surveyors to re-demarcate his traditional land boundary.
This is in line with the finding of Otoo-Oyortey & Pobi (2003) that women living in poverty are disproportionately affected by spousal violence.
As argued by other researchers (Nour, 2006; Otoo-Oyortey & Pobi, 2003), these practices are sustained because the communities have little understanding of the longer-term deleterious effects on the female child's development and women's well-being.
Then spread the cold Caws Pobi sauce (that can be cut like pat) over the hot muffin and toast until brown and bubbling under the grill.
Based on a feasibility report carried out by ECOWAS's own telecommunications specialists, Cephas Pobi and Yao Kouame, in cooperation with the International Telecommunications Union, the first phase of the project is already under way, and covers four separate projects:
Mi fydd yn dysgu'r plant am flasau gwahanol, cynnig profiadau pobi a choginio, ac yn mynd a nhw o gwmpas busnesau lleol i sgwrsio efo'r pysgotwyr a'r cigyddion.
Rowliwch y crwst ar arwyneb o flawd cyn ei roi mewn tun pobi 30 x 22cm.
Fe fydd yn eu pobi er mwyn creu tarte tatin a ffondant, a'u berwi er mwyn gwneud cawl blasus.
Ar y pryd, roedd plant o amgylch y lle, gwraig y ty yy yn ceisio pobi, golchi a glanhau a fawr o olau yno ar wahan i'r hyn ddeuai drwy'r drws agored.
Mae''r llwybr yn eich arwain tu l i''r fynwent, tuag at yr ysgol ac i Muffin Lane, lle roedd rhyw Mrs Bishop unwaith yn pobi. Brics coch yw tu blaen y rhan fwyaf o dai, ond mae tai gwyn gyda fframiau pren du yn dal i fod hwnt ac yma.