PRIF

AcronymDefinition
PRIFPeace Research Institute Frankfurt (Germany)
PRIFPrescribed Retirement Income Fund (Canada)
References in periodicals archive ?
Ac o ran rhaglenni S4C, mae'n rhyfedd ein bod yn gorfod derbyn yn ddi-gwestiwn fod y dramau sy'n cael eu darlledu bellach yn cael eu hysgrifennu yn Saesneg, a hyd yn oed rhai o'r prif rannau actio yn mynd i actorion sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg.
Dechreuwyd yr ymarfer yng nghartref y cwmni yng Nghapel Bethel, Llan Ffestiniog gyda thridiau o hyfforddiant ac ymarfer cerddorol dwys: cyfle, nid yn unig i'r prif gantorion gyfarwyddo a'u rhannau ond hefyd cyfle i'r cyfansoddwyr gael clywed eu gwaith am y tro cyntaf Yna, symudodd y cwmni i lawr y ffordd i Theatr Ardudwy (Harlech) i ymarfer y gwaith mewn cyd-destun theatr, ac i baratoi ar gyfer ymarfer llawn o flaen partneriaid creadigol eraill y prosiect, fel y dylunydd, Lois Prys a'r Cyfarwyddwr, Patrick Young, yn ogystal a Chyfarwyddwyr Artistig Canolfan Pontio ac Ensemble Cymru, Elen ap Robert a Peryn Clement-Evans.
Also in New York, in 2006 Palisades Financial acquired a 10 percent interest in a $95 million first mortgage for property located in Chelsea through PRIF II.
We are excited to be fully involved in PRIF activities and look forward to working with the partners on strategic infrastructure development priorities in the Pacific region, said Mr.
Heledd Watkins y prif leisydd oedd yr unig artist i mi ei weld drwy'r dydd wnaeth rhywbeth mor syml a gwenu ar y gynulleidfa, Roedd ei ffordd hamddenol o gyfathrebu a'r gynulleidfa yn arwydd fod Heledd a'r band bellach yn hollol gyfforddus ar lwyfan.
Ond pwy fydd yn cipio prif bencampwriaeth adran y ceffylau?
Since inception, PRIF II made 62 investments--60% in multifamily residential developments, 16 percent in specialty developments and 14 percent in office markets, primarily in the New York metropolitan area.
Cawn ein tywys o amgylch y maes a chlywed pwy sydd wedi ennill prif gystadlaethau'r Adran Celfyddydau Gweledol.
Ymlaen wedyn at y farn golygydd y Lancashire Evening Post, oedd yn galw am weithredu cadarnhaol a rhyfeddol o obeithiol am Theresa May fel Prif Weinidog.
O fore gwyn tan nos, fe fydd tm cyflwyno S4C yn darlledu'r gorau o'r prif gylchoedd, yn ogystal chyfarfod y cystadleuwyr, y beirniaid ac ymwelwyr y Sioe Frenhinol o amgylch y maes.