PRIF

AcronymDefinition
PRIFPeace Research Institute Frankfurt (Germany)
PRIFPrescribed Retirement Income Fund (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
PRIF provides first and second mortgages and preferred-equity and also purchases distressed debt.
Mae Newyddion 9 S4C yn mynd i fod yn unigryw ar draws y prif sianeli teledu.
Ar ol degawdau o fod yn wlad oedd yn ymfalchio ei bod yn ddi-niwclear cafwyd datganiad mawr y flwyddyn gan ein Prif Weinidog yn dweud y byddai'n falch o drosglwyddo Trident yr Alban i Sir Benfro (fel tase'r pwer nwy yno ddim digon peryglus) petai'r Alban yn ennill annibyniaeth.
Bydd gwasanaeth di-dor ar S4C2 yn dangos holl gystadlu'r prif lwyfan yn y pafiliwn drwy gydol yr wythnos o 11am.
Nid yw derbyn prif wobr lenyddol yn brofiad dieithr i Annes, achos ddeng mlynedd yn l i'r diwrnod, fe enillodd goron Eisteddfod Mn am ei nofel Dilyn Sgwarnog.
"This was a year of tremendous growth and success for both Palisades and the PRIF Fund," said Mr.
Gyda phwyslais ar gynnyrch lleol a syniadau newydd, bydd rhaid iddyn nhw blesio'r perchennog a'r prif gogydd os ydyn nhw am ennill.
Bydd gofyn i'r Prif Reolwr Eiddo reoli'r elfennau arferol Adran Eiddo'r cyngor a datblygu'r gwasanaeth yn wasanaeth eiddo ac asedau effeithlon, deinamig ac effeithiol.
MAE FOCUS WALES a NEUADD OGWEN, yn cydweithio a GRUFF RHYS, cyfansoddwr, awdur a prif leisydd Super Furry Animals, i gyflwyno cyfres o gyngherddau a digwyddiadau ym Methesda, o dan y faner 'ARA DEG'.
Cofiwch hefyd fod modd gwylio rhaglenni'r Sioe yn fyw ar wefan S4C a bydd ffrwd fyw ddi-dor arlein o'r prif gylch o 8am tan 1pm ar s4c.co.uk/sioe.
Prif Seremoni'r dydd fydd Y Cadeirio, sef anrhydeddu Prifardd Urdd Gobaith Cymru 2018.