PRYD

AcronymDefinition
PRYDPuerto Rican Youth Development (Rochester, NY)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mi ddysgais i un wers chwerw iawn o ganlyniad i'r sbloet fawr yng Nghaernarfon, lle'r oeddwn i ar y pryd yn fachgen ysgol.
Cawn glywed tystiolaeth gan rai a oedd yn rhan o'r stori ar y pryd ac arbenigwyr a haneswyr sydd yn dadansoddi mwy ar y sefyllfa wrth edrych nol, gan gynnwys John Jenkins, Ffred Ffransis, Dr Elin Jones, Dr Sara Elin Roberts, Lyn Ebenezer, Yr Athro Martin Johnes, Gwynoro Jones, Wyn Thomas, Emyr Jenkins, Dr Brieg Powel ac Arwel Vittle.
"Roeddwn yn ymwybodol o bwysigrwydd Gwynfor Evans o oedran ifanc ac fel myfyriwr ar y pryd yn edmygu ei safiad.
Ar yr un pryd, mae'r ffaith bod y Ddeddf Iaith yn gyfyngedig i'r sector gyhoeddus, yn golygu bod cwmniau preifat, sydd bellach yn gyfrifol am gymaint o wasanaethau, yn rhydd i anwybyddu'r iaith.
Edrychwn ymlaen at gael y cyfle i weld canlyniadau'r prosiect yn y Diwrnod Agored yn Gelli Aur ar Ddydd Gwener, Awst 31, pryd y bydd croeso i bawb.
Wyneb cyhoeddus y gwrthsafiad i'r Arwisgo, oedd Cadeirydd y Gymdeithas ar y pryd Dafydd Iwan.
Neu dyna'r dybiaeth gan lawer o Americanwyr ar y pryd, mae'n debyg, gan gredu mai Gelynglas oedd y person hwnnw, yn ymosod ar y tyrau ar ran Meibion Glyndwr.
Mae'r nofel yn dilyn bywyd Pegi, o 6 i 80 oed, trwy gyfres o atgofion yn gysylltiedig efo'i bwyd, a chawn rysait y pryd neu'r bwyd hwnnw ar ddechrau pob pennod.
GAN GERALLT PENNANT Pan oeddwn i yn ddim o beth, yn y dyddiau pell pan oedd gwyliau'r haf yn ddiderfyn, a'r Nadolig fel petai byth am ddod, dyna pryd y clywais lais ar y 'weiarles' yn cyfarch gwrandawr oedd hefyd yn llythyrwr cyson fel "hen ffrind i'r rhaglen".
gallu magu sgiliau, ennill cymwysterau a chael hyfforddiant, a chael eich talu i gyd yr un pryd? Mae Prentisiaeth yn llwybr i bobl ifanc ar gyfer gyrfa lwyddiannus.
Ond ar yr un pryd dwi'n meddwl ei bod hi'n apelio at arddwyr profiadol hefyd.
Mewn llyfr yn edrych nol ar y gyflafan a phrofiadau un o'r goroeswyr, Gaynor Madgwick, mae'r newyddiadurwr Vincent Kane (sydd wedi denu llid llawer ar hyd y blynyddoedd) yn ddadlennol wrth gyflwyno rhai gwirioneddau am y cyfnod, gan ddangos yr elfennau o lygredd ac ofn mewn sawl haen o fywyd cyhoeddus a chymunedol ar y pryd.