PWDU

AcronymDefinition
PWDUPeople with Disabilities Uganda (Kampala, Uganda)
PWDUPrey Weekly Development Update (gaming)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Rown i'n dal wedi pwdu. "Mae yna arwydd bach, wrth ochr yr afon," meddai'r hanesydd, "neu mi roedd yna un rhyw ddeng mlynedd yn ol."
Mae rhai yn rhy ramantus am y peth ac yn pwdu os nad yw pethau yn gweithio allan yn l eu cynllun nhw.
Pwdu ddaru nhw, a mynd ati i gasglu arian i godi eu capel eu hunain, a dyna wreiddiau capel Llain y Delyn ym 1929.
I bob pwrpas mae Jarman yn "pwdu" ac yn diflannu i'r ddinas.
Ond mae gwylio'r gystadleuaeth leni fel gwylio'r Eurovision Song Contest heb gan warthus gan Brydain, a heb Terry Wogan yn pwdu wedi i bawb ddyfarnu nil point iddi.
Byddai son f od y lleuad llawn yn codi'r felan ar ambell un a gwn am rhywun fyddai'n eistedd wrth y tan ac yn tynnu pig ei gap i lawr dros ei lygaid - wedi pwdu felly.
"Ond wedyn, mae ambell un wedi pwdu hefyd ar ol i''r teulu wrthod gwrando ar eu hateb nhw!Rhaglen i roi gwen ar wyneb y teulu cyfan - dyna yw disgrifiad Eleri Sion o 100 o Blant.
Impressively onomatopoeic examples include pwdu, to sulk, and twp - thick.
Mae `na am bell air croes wedi bod dros y blynyddoedd ond fyddwn ni byth yn dal dig nac yn pwdu.
Beth bynnag, yn ei ol o, os fyddwn ni'n rhoi gormod o bwyslais ar iaith gywir, bydd pobol ifanc yn pwdu a throi at y Saesneg.
On Christmas Day, the Aga decided to throw a real pwdu, as my gran used to say.
Gan nad ydyw tim Lloegr wedi gwneud llawer o argraff yn ddiweddar, a chan bod ei rheolwr Sven Goran Eriksson wedi ei bard duo yn ferchetwr celwyddog gan y wasg Saesneg, roedd rhain wedi pwdu gydai tim, a'r rheolwr.