PWRPA

AcronymDefinition
PWRPAPower and Water Resource Pooling Authority (California)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Pwrpas Maes B yw gwthio, ehangu, a rhoi platfform i bobl newydd, yn hytrach na chael yr un gigs flwyddyn ar ol blwyddyn.
A dyma egluro pwrpas honno...' | Ar y dde: Llenyn, neu Thomas Elwyn Griffiths yw'r gwr rhadlon sydd ar y chwith yn y llun.
Dyna pam mae ei dramau teledu yn drefedigaethol eu naws yn eu portreadau o Gymru, a ddim yn gofyn cwestiynau sy'n berthnasol i'r gymdeithas Gymraeg." Beth felly yw pwrpas y sianel?
Pwrpas y gwaith oedd i weld a oedd cymhariaeth rhwng darganfyddiadau Alcock yng Nghastell Odo a'r hyn fydd yn cael ei ddadorchuddio ym Meillionydd, cwestiynau, cwestiynau, cwestiynau.
Collette Hughes plenty of dog friendly sites in north wales ours included Tyddyn Pwrpas Caravan site COLLETTE HUGHES: Lift the no dogs rule if you want to encourage caravaners.
Dywedodd Saunders Lewis yn ei deyrnged enwog i'r Gymraeg, Tynged yr Iaith, nad oes pwrpas mewn Cymru annibynnol os bydd yr iaith Gymraeg yn marw ar ei thir.
Ymarfer y caneuon o''r detholiad oedd pwrpas y cyfarfod canu a hynny ar gyfer y gymanfa ym mis Mai.
Bellach mae gwerthiant gwlan yn cael ei reoli gan Fwrdd Marchnata Prydain i bob pwrpas. Dyma'r corff cynhyrchwyr cydweithredol mwyaf ym Mhrydain gyda thros 40,000 o ffermwyr cofrestredig.
Pwrpas y teclyn yw adnabod pa offer sy'n defnyddio'r mwyaf o drydan, a gall ddangos pa offer sydd ymlaen hyd yn oed pan mae''n ymddangos eu bod wedi eu diffodd.
Dilynir y cyflwyniad gyda thrafodaeth ar sut i hyrwyddo deiseb tebyg, Y Ddeiseb Heddwch 2017, sy'n galw ar ddisgynyddion menywod 1923, dynion a menywod, i alw ar bobl pob gwlad i annog y Cenhedloedd Unedig i ddychwelyd at y pwrpas gwreiddiol o atal rhyfeloedd a chreu heddwch.
Hawdd deall fod pobl yn holi yn dilyn methiant yr enfys beth oedd pwrpas y Democratiaid Rhyddfrydol?
Yr hyn wnaeth y landlordiaid oedd agor cowtiau (slymiau, i bob pwrpas) tu cefn i'r rhesi o dai teras, ac fe wnaeth hyn hi'n hawdd i'r colera ymledu oherwydd y fath fudreddi oedd yno - teuluoedd ac anifeiliaid a'u carthion yn byw ar ben ei gilydd.