PWY

AcronymDefinition
PWYPartner With Youth (scholarship fund)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ar lawr y stiwdio, bydd y ddau gystadleuydd yn mynd benben a'i gilydd; pwy bynnag fydd yn ennill, fydd o/hi a gweddill y cwt yn aros yn y gystadleuaeth ond bydd yr wyth arall yn gadael.
Pwy, tybed, fydd yn ymuno a Chor Ysgol Iolo Morgannwg (2015) a Chor Ysgol Pen Barras (2017) fel enillwyr Cor Cymru Cynradd?
O, ac un peth arall, bydd y 15 cystadleuydd sydd heb ennill yn aros yn y gystadleuaeth am y rhifynnau nesaf fel ein bod ni ac Al Hughes yn dwad i'w nabod yn dda Ac yntau'n gwisfeistr newydd, pwy mae Al Hughes yn ei edmygu yn y maes cwisus?
A pam fod neb wedi cyfuno dawnsio ballet efo nofio neu pwy roddodd lwyth o beli ar fwrdd a dechrau eu taro nhw i rwydi bach trwy ddefnyddio darn o bren a phelen wen?
Gan holi Huw Edwards ar y London Eye, Yr Athro Meic Stephens yng Nghaerdydd, yr hanesydd Geraint Jenkins ar Fryn Owain a Karen Owen ar ben Moel Fama, mae Jim am ddarganfod pwy yn union oedd y gwir Iolo Morganwg.
Ar ol siarad gyda fy athrawon, dysgais taw personoliaeth yw popeth, gwybod pwy wyt ti, ac i fod yn barod am unrhyw beth.
Hefyd, mae Yvonne yn meddwl ei bod hi wedi darganfod pwy anfonodd y dorch o flodau at Gwyneth.
Dywedodd cynhyrchydd y gyfres, Llyr Morus, "Weithiau mae cyfresi sebon yn datgelu pwy sy'n marw o flaen llaw ond yn yr achos hwn, mae'r elfen o syndod yn bwysig.
Cwestiwn (sy'n fwriadol faith) eisteddfodol arall i chi Pwy ydy'r dyn o Benygroes yn Arfon sydd yn haeddu'r clod mwyaf am wneud Yr Eisteddfod Genedlaethol yr hyn mae hi heddiw, sef gwyl fywiog, liwgar ac eang ei gorwelion - gwyl sy'n torri tir newydd gyda'r arbrawf beiddgar o'i chynnal yn wyl ddi-faes ym Mae Caerdydd?
Y De fydd yn herio'r Gogledd wrth i ni ddarganfod pwy sy'n gallu codi stem yng ngwres y gegin.
Sut brofiad yw cyflwyno sioe goginio Pwy 'di Bos y Gegin?!
Maen nhw hefyd wedi curo dau dim arall, ond pwy fydd triawd buddugol y buarth yn ffeinal Fferm Ffactor: Selebs?