PYNC

AcronymDefinition
PYNCPacific Youth Network Committee (Australia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hynny, ynghyd a'i awydd i roi Cymru ar y map, oedd y sbardun iddo ddechrau'r band pync Cymraeg, Yr Anhrefn.
I droi i ddechrau at y CD ei hun, casgliad Pync yw hwn ond o ran y diffiniad cul gwreiddiol o Punk Rock mae'n siwr byddai dipyn yn dadlau fod y rhan helaeth o'r artistiiad efallai yn perthyn i'r cyfnod Y Don Newydd yn hytrach na Pync ond wedyn dwi'n arbenigwr ar y ddiffiniadau cul haearnaidd yma - fe newidiodd y cyfnod yma fy mywyd wedi'r cwbl!
Meddai Richard: "Fe wnaeth pync agor ein clustiau ni i fiwsig o bob math.
A dyma ni, yn 2015, y ddau hen 'pync' Potter a Mwyn, yn ffilmio yng Nghaer Digoll ger Tre Llai, Sir Drefaldwyn.
Bm yn ymladd yn y Rhyfeloedd Pync (1979-1983) wedi'r cwbl.
Ar ol i'r stripars droi am adre, roedd y llwyfan yn rhydd i grwpiau fel Anhrefn, Cyrff, Datblygu, Llwybr Llaethog a Traddodiad Ofnus o Gymru i addysgu dinasyddion Llundain fod y Gymraeg wedi ei gyfieithu i'r dull pync o ganu.
A rhag bod unrhyw gwyn am ddiffyg marchnata ar y llyfr Fflach o Ail Symudiad, ry'n ni wedi cael taith fel tasen ni mewn tardis nol i gyfnod pync wrth ymuno gyda'r Mods i ddathlu diwylliant trefol Cymraeg Aberteifi yn Tafwyl, Saith Seren a Gwyl Arall.
Ar yr unig deyrnged i Bern ar y Cyfryngau Cymraeg clywais Dic Ben yn sgwrsio gyda Lisa Gwilym ar C2 gan sn fod Elfyn Presli yn llawer gwell band na'r Anhrefn ac yn wir, mae'n ffaith fod y ddwy gn 'Parti Billy Thomas' ac efallai yn enwedig 'Jackboots Maggie Thatcher' yn ganeuon pync perffaith, yn cymharu 'N.C.B' Llygod Ffyrnig am fod yn pop perffaith ac yn amrwd ar yr un pryd.
Fe gawn glywed sut y gwnaeth y sin pync roc yn y saithdegau ysbrydoli'r brodyr, Wyn Jones (bas a llais cefndir), Richard Jones, (gitar a llais), ynghyd ag aelodau cynnar eraill y grwp, Gareth Lewis, (drymiau) a Robin Davies (rhythm) i ganu yn arddull y don newydd.
nid ein bod ni'n delio efo pres mawr - neu fyswn i'm yn chwarae - ond diawch, efallai y bydda i'n cael cardiau gwych rwan, a rhyw hyder 'Teimlo'n lwcus, pync?' yn pwmpio drwy fy ngwythiennau.
BU Mike Peters yn ddigon caredig i ddod draw i Amgueddfa Gwynedd ym Mangor yn ddiweddar i agor yr arddangosfa 'Pync Am Byth', casgliad preifat o waith celf Jamie Reid, Jimmy Cauty a Billy Childish gan wer o'r enw Gerrion Jones o Ferthyr.
Mae'n debyg i nifer o ddarllenwyr y Daily Post Cymraeg bydd rhai o'r enwau gymerodd ran yn ddieithr iawn, yn syml dyma hoelion wyth y mudiad pync rhwng 1977 a 1979.