PoEP


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to PoEP: people, Pope
AcronymDefinition
PoEPPower over Ethernet Plus
PoEPPhysician Oncology Education Program
PoEPPrimary Operand Execution Pipeline
PoEPPreferred Operating Environment Platform
PoEPProtection of EIF2 (Eukaryotic Initiation Factor 2) Alpha Phosphorylation (biochemistry)
References in periodicals archive ?
Hy verseker mans dat hy na hierdie delikate operasie, selfs beter as voorheen, kan 'piepie, poep en penetreer'.
Fructanos en raices tuberosas de yacon (Smallanthus sonchifolius Poep. & Endl.) expuestas al sol y almacenadas bajo condiciones ambientales.
1-5) Agt weke post-operatief, kan ek egter wel konstateer: [teenoor sy swaer] Ja, swaer, ek kan alles doen wat ek voorheen gedoen het; Ook nie net sommer so nie, maar selfs beter en meer: Piepie, poep en penetreer.
Fonny verbind haar mistieke ervarings met die bloed van martelare; die meester verbind syne aan "'n helse, ongelooflike poep" (Viljoen, 1996:148).