PSZNM

(redirected from Politechnika Slaska Zeszyty Naukowe Mechanika)
AcronymDefinition
PSZNMPolitechnika Slaska Zeszyty Naukowe Mechanika (Polish: Scientific Journal of Mechanics, Slaska Polytechnic University; Poland)