PKAI

(redirected from Protein Kinase A Isozyme I)
AcronymDefinition
PKAIProtein Kinase A Inhibitor
PKAIProtein Kinase A Isozyme I
Full browser ?