REALITI


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
REALITIResponse Element Advanced Laboratory Integrated Training and Indoctrination (WMD-related training course)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Mae'r episodau psychotic yn berygl gan nad oes gen i unrhyw afael ar realiti. Dyma sydd wedi arwain at y cyfnodau lawer mewn uned seiciatryddol," meddai.
Mae'r troseddi erchyll yma yn treiddio mewn i realiti Carys ag yn adlewyrchu ei meddylfryd tywyll gyda chanlyniadau gwaedlyd ac weithiau brawychus.
O ddiogelwch yr ystafell ddosbarth, i realiti caled yr Uned Ddamweiniau ac Argyfwng, rydym yn edrych ar yr heriau emosiynol, meddyliol a chorfforol sy'n wynebu'r myfyrwyr hyn, wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer rhai o swyddi mwyaf heriol ein gwlad."
Dim ond pan ddown ni adre y mae'n rhaid inni wynebu realiti. Mae cyfrifoldebau, dyletswyddau yn y cartref, a'r tu allan.
S4C, 9.30pm Cyfres adloniant realiti newydd lle mae dau ddieithryn yn dechrau eu hantur wrth gael eu gadael mewn man anghysbell, rhywle yng Nghymru.
"Fe ges i groeso twymgalon gan bobl y Maldives, roedden nhw mor falch ein bod ni wedi dod i'w gweld nhw a dod i ddeall realiti eu sefyllfa.
Byddant hefyd yn mynd i'r sinema i ddianc o realiti bywyd caled y cyfnod.
Ond dadl Emyr yw fod diwylliant ffilmiau / sinema (dramor) yn ffurf o gelf sy'n fwy gwerthfawr i ni (sef y gynulleidfa) o ran ymdrin a deall bywyd, deall y byd go iawn, y 'realiti' sydd mor bwysig i gynifer o'r cyfarwyddwyr mae Emyr yn eu trafod.
"Gwlad lle'r oedd hyd yn oed y syniad, heb sn am y realiti, o Gymru fel cenedl wleidyddol yn un simsan iawn."
Yna cawn glywed stori bywyd yr artist adnabyddus Sun-Mu, sy'n enwog am ei ddarluniau yn amlygu realiti bywyd o dan gyfundrefn Kim mewn ffyrdd trawiadol ac, yn aml, yn annisgwyl.
'Roedd aml i amgylchiad mor debyg i rai y deliais i a hwy yn ystod fy ngyrfa yn yr heddlu ac mae cynnwys yr holl lyfr mor debyg i'r realiti yn ein amser ni yn y gwaith.
Mae grwpiau celf lleol, grwpiau ymddeoliad bywiog a grwpiau cymunedol, llyfrgelloedd cyhoeddus, amgueddfeydd a chanolfannau gofal ledled Cymru i gyd wedi gwneud eu rhan i wneud Gwanwyn yn realiti.