REOL

AcronymDefinition
REOLRice Engineering Optimization Laboratory (Rice University)
References in periodicals archive ?
Reol did also say Portuguese champions FC Porto were also interested.
Ni wn i chwaith am yr un polisi neu reol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn nodi yn gwbl eglur y dylid cau ysgolion bach y sir.
Ond mi fyddai'n bechod colli'r enw'n llwyr dim ond oherwydd rhyw reol gramadegol.
Contractor name : SDRUEN REOL, VEDOUC SDRUEN OHL S, A.S.,
Yn yr 1960au'n arbennig roedd cyfarfodydd pwyllgor yn mynd ymlaen am oriau oherwydd dadlau am ryw reol neu'r llall ac, mewn ambell ddawns, roedd hi'n mynd yn fwy na geiriau.
Oni bu inni gysylltu chi'n uniongyrchol, byddwch cystal derbyn hwn yn hysbysiad nad oes angen newid eich trwydded amgylcheddol chi tan Reol 63 y Rheoliadau Cynefinoedd.
(James Moll, June Beallor) Zak Penn (Reol Inc.) Roth/Arnold Prods.
Mi allai weithio fan hyn hefyd, debyg iawn, ond mae'n siwr bod 'na ryw gyfraith neu reol yma am hawliau sifil yr unigolyn ac effaith emosiynol andwyol gorfod glanhau sbwriel o flaen llygaid y cyhoedd.
According to Cyril Reol, Global Chief Information Officer of Glencore, "We operate globally and deploy critical activities in very remote areas.
Mae gen i reol ers blynyddoedd nad ydw i'n cael meddwl am Dolig tan ar ol penblwydd Dad, a gan fod hwnnw ar Ragfyr 1af, dwi'n canfod fy hun braidd ar ol pawb arall.
Dwy reol yn unig sydd i sesiynau Ignite - mae'n rhaid i bawb barchu pob siaradwr, ac mae'n rhaid i'r siaradwyr orffen eu llith o fewn pum munud.
Ond uwchlaw unrhyw reol arall, hwyrach y dylid fod wedi mynnu eu bod yn ferched hefyd, achos, amryw reswm, mae Merched Beca wedi ffeindio'u ffordd i mewn.