RESEP

AcronymDefinition
RESEPRadiation Exposure Screening and Education Program (various locations)
RESEPRe-Entry Systems Environmental Protection
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die verhaal word deurvleg met resepte wat Engela en Geertrui gebruik om wonderdisse op te tower, maar die Hollander Ruud wil net een resep van Engela he: die vir geluk.
Elke hoofstuk word afgesluit met 'n resep; by Hoofstuk 2 is dit "Geertrui se rooskonserf" en by Hoofstuk 6 "Brood van smarte" waarin die speelsheid van die vertelling ook na vore kom.
Hendel posited that the image is comprised of a weapon-brandishing (hahereb hammithappeket) minor deity (lahat), and rests on a "parallel expression attached to the West Semitic god Resep, a god of war, pestilence, and fertility, whose name, incidentally, means 'flame'." (8) This expression, rsp hs in Phoenician.
'n Resep om getrou of in ontrou na te volg, bestaan nie.
Koms van die engel is 'n ontspanningsverhaal wat nie 'n geykte resep volg nie, maar tog genoeg romanse en intrige bied vir die deursneeleser van ligter verhale.
Konrad kry dit in 'n mate reg om die "resep" van die liefdesverhaal op hierdie manier te verander en interessanter te maak, maar dit neem van die spanning weg wat in 'n liefdesverhaal ontstaan wanneer die karakters eers 'n emosionele band het voor 'n fisieke ervaring.
Ek sien juis sy resep is ok in." Vedag se jongmans se andersomgeit staan my nie baie aan nie, maar Marinus se koek is voortreflik.
Die roman bevat gedigte, briewe, dagboekinskrywings, 'n koerantberig, 'n aantal definisies en beskrywings uit wetenskaplike bronne en 'n resep vir "Blitzkuchen mit Apfeln".