RHAD

AcronymDefinition
RHADRegistered Hearing Aid Dispenser (UK)
RHADRed Hat Advanced Development
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn sydyn iawn mi fydd Cymru'n dod yn fwy atyniadol byth, yn arbennig gyda Gwasanaeth Iechyd hwylus, rhad ac am ddim.
Derbyniwch ganlyniadau rhagbrawf a llwyfan yn rhad ac am ddim drwy decstio URDD a rhif y gystadleuaeth at 66663..
Gyda dros 700,000 yn ymweld a'r wyl yn flynyddol, dyma wyl "rhad ac am ddim" mwyaf America, gyda dros 20 o lwyfannau gwahanol wedi eu lleoli ar draws ardal enwog y French Quarter.
cymru/ffitcymru, a dilynwch gyfrifon @ffitcymru ar Facebook, Twitter ac Instagram, i ddilyn cynlluniau a ryseitiau ein harbenigwyr, yn rhad ac am ddim!
Yn ystod cyfnod o 21 o ddiwrnodau o 12 Mai 2015, gellir edrych ar gopi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a phlan a Datganiad o Resymau dros wneud y Gorchymyn, yn rhad ac am ddim, yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell yr Eglwys Newydd, Park Road, yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 7XA neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1204723/1.
Yn yr ail raglen o ddwy, cawn weld sut mae''r hogia'' yn datblygu eu breuddwyd o greu cegin gymunedol, sy''n gwerthu bwyd iach a rhad i bobl ardal Caernarfon.
Maen nhw'n darganfod bod y teulu, heb unrhyw brofiad o ffermio, wedi prynu'r tir yn rhad ar ol diwedd comiwnyddiaeth.
Mae croeso i unrhyw un fynychu'r achlysur, mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond mae'n hanfodol archebu lle.
Gallwn gynnig cymorth i'r cwmniau hyn trwy gyngor busnes un i un wedi'i gyflenwi gan ymgynghorwyr busnes profiadol a chynnig cyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn ystod eang o gyrsiau hyfforddiant sgiliau busnes - pob un wedi'i gyflenwi yn rhad ac am ddim ddiolch i gyllid Llywodraeth Cymru.