RHAN

AcronymDefinition
RHANReproductive Health Advocacy Network
RHANRural Healthy Aging Network (West Virginia University; Morgantown, WV)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ymunodd yr actor ifanc, sy'n chwarae rhan Ricky Jones, a chast yr opera sebon poblogaidd S4C nol yn 2005 yn chwe blwydd oed.
YR ATODLENNI ATODLEN 1 (Bras amcan yw pob mesuriad) Disgrifiad o'r rhan o briffordd sydd i'w chau o dan y Gorchymyn hwn 1.
"Mae nifer fawr o'r cyhoedd wedi cysylltu i rannu eu hatgofion am gymryd rhan mewn cystadlaethau, ymddangos ar raglenni ac yn y blaen.
Lluniwyd y rhestr gan Universities UK, y grwp ymbarel ar gyfer prifysgolion y DU, fel rhan o'r ymgyrch MadeAtUni i newid canfyddiad y cyhoedd o brifysgolion a dangos yn glir y gwahaniaeth maen nhw'n ei wneud i bobl, bywydau a chymunedau ar draws y DU.
Mae'r gangiau llinellau cyffuriau fel y'u gelwir, yn gorfodi pobl ifanc, ac yn eu bygwth a thrais, i gymryd rhan mewn gweithgarwch anghyfreithlon ar draws y rhanbarth.
O 1 Mehefin 2015, caiff pob rhan o'r Sgwar Canolog, Caerdydd ei ddynodi'n Stryd Waharddedig yn unol a Rhan III o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982.
Mae rhan helaeth o'r casgliad yn deillio o pan sefydlwyd Prifysgol Bangor yn y 19eg Ganrif, ac os nad ydych wedi bod yno'n ddiweddar, mae'n sicr yn werth gwneud yr ymdrech.
Hannah Daniel sy'n chwarae rhan y gyfreithwraig Cerys Jones - mae Cerys yn alluog, ffraeth ac yn gwybod yn gwmws beth mae hi eisiau.
Fel rhan o'r llyfr, bydd enwau merched medrus a genethod gwych bach Cymru yn ymddangos yn batrwm ar y cloriau mewnol, ac mae'r awdur yn gofyn i bobl anfon enwau ati.
Ni'n treulio cymaint o amser gyda nhw 'da ni'n teimlo fel rhan o'r teulu ac mae hyn yn wir am bob priodas.
Bydd y gyfres dair rhan yn ceisio newid y syniad mai gweithgaredd anghyfreithlon a pheryglus ydi ymladd cawell gan ddangos bod y rhai sy'n cymryd rhan yn gyfrifol ac yn broffesiynol.
Roedd Catherine, sy'n fam i'w merch fach tair oed, Olivia, yn nerfus ar y cychwyn wrth wneud cais i gymryd rhan yn y gyfres ond fe'i perswadiodd ei hun y byddai llwyddo yn dod a llawer o fanteision ac yn gwneud y cyfan yn werth chweil.