RHAW


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
RHAWReligious Heritage of the African World
RHAWRadar Homing And Warning
RHAWRadar Homing All the Way
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
At the same time, RHAW indications were received, although SA-2 launches were not observed.
[Colophon:] Wittembergae apud Georgium Rhaw Musicae Typographum.
Gan fy mod bellach yn 97 mlwydd oed, ac yn rhy anabl i ladd mawn daw atgofion am yr hen gynhaeaf mawn a'r hen fawnwyr a'u gallu gyda'r rhaw fawn yn yr oes a fu.
That gives you less lookout behind the 3-9 o'clock line, but plenty of time to look and plan ahead and monitor RHAW, and still some room to maneuver.
Bonus: performances by dance troupe RHAW! and The Word Begins, a Hip Hop Theatre Festival event, in the Historic Asolo Theater.
Bu'n gweithio am gyfnod hir yn ymyl fy fferm gartref, yn torri sail i'r Ffatri Laeth gyntaf o eiddo'r Bwrdd Marchnata Llaeth yng Nghymru, ym Mhont Llanio, Plwyf Llanddewi Brefi, a hynny gyda chaib a rhaw.
Fy ffefryn (llun chwith uchod) oedd Crist yn gweld Mair Magdalen yn yr ardd, ac mae'n llun angyffredin am ei fod yn dangos Crist fel garddwr ac yn gafael mewn rhaw. Sylwch ar yr adeilad Fflemaidd yn y cefndir, daeth hwn i'r amlwg wedi i'r ffenestri hyn gael ei glanhau yn y flwyddyn 2000.
Llyffant yn edrych fel pe bai'n mwynhau ei hun yn y pwll, ac isod, nico yn gorffwys ar goes rhaw - dau yn unig o nifer o luniau gwych yn Cynefin yr Ardd
EW equipment known to have been fitted to such aircraft at one time or another include the Lockheed Sanders ALQ-126 radar jammer on a number of Greek aircraft; APR-36/37 radar homing and warning (RHAW) equipment on Block 56/58 F-4Es delivered to Turkey between 1972 and 1974; ALR-46(V)-1 RWRs and ALE-40 chaff dispensers on Block 65/66 F-4Es delivered to Turkey between 1976 and 1978; ALR-46(V)-2 RWRs on Block 63 F-4Es delivered to Iran between 1971 and 1973; ALR-46(V)-2 RWRs on Block 64 F-4Es delivered to South Korea between 1976 and 1977; and ALR-46(V)-6 RWRs on Block 67 F-4Es delivered to South Korea between 1977 and 1979.
Os bydd y timoedd yn gwneud y gwaith caib a rhaw yn ystod y dydd, bydd y gwibwyr yn disgleirio'r tua'r diwedd.
Yma mae'r garreg 'Blue John' wedi ei chloddio ers canrifoedd ac unwaith mi fyddai mwynwyr hefo caib a rhaw yn mynd dan y ddaear a dilyn y gwythiennau glas yn y garreg galch.
Ond fel un o hoelion wyth Theatr Fach Llangefni mae Tony'n gwneud llawer iawn mwy na'r gwaith caib a rhaw fel petai.