RHEG

AcronymDefinition
RHEGRainer Hackl Entertainment Group (Germany)
References in periodicals archive ?
Dwi hefyd yn cael ambell gwe yn am eiriau anweddus mewn llyfrau - un yn cwyno am y disgrifiad o Mickey Thomas mewn car cyn iddo gael ei arestio mewn llyfr am Man U, ac un arall lle mae rheg mewn llyfr i blant bach am Dewi Sant, sydd braidd yn anffodus.
Ac yn sgil hynny fe glywes bob rheg oedd yn bod yn ogystal -- dysgu ambell un newydd.
Ble arall y caech chi rywun yn cael rhwydd hynt i ddweud mai rheg ei dad oedd honno a'i throi'n gn?
Mewn oes, pan ry'n ni'n hen gyfarwydd e chlywed geiriau rheg rhywiol ac - a dewch i ni fod yn onest - eu defnyddio ein hunain, pam ry'n ni mor sychdduwiol am y tabw eitha' - bechingalw y fenyw?
Meddwn wrthynt, 'Os bydd un ohonoch yn defnyddio un o'r geiriau hyll pedair llythyren yna yng nghlyw fy nhad byddaf yn disgyn yn farw o embaras.' Buont yn gwbl unol e'r cais a oedd yn profi eu bod nhw'n medru cymdeithasu heb na chabl na rheg.