RHIF

AcronymDefinition
RHIFRegional Health Insurance Funds (Bulgaria)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Patchell, Biggar ac Anscombe fydd yn cystadlu am y crys rhif 10, ond mae Jarrod Evans yn cynnig rhywbeth gwahanol ac fe all fod yn her i'r tri arall.
"mi fydd y cod post yn mynd a chi i'r ty anghywir - anwybyddwch o") a rhif ffon Mam i'r cwmni.
Dim Ond Rhif (Only a Number), on Tuesday, follows her journey as she prepares to step onto this new stage.
Ac mi oedd gwylio pel-droed yn Nantporth yn fwy dymunol, mi fentra i ddweud, na Gwyl Rhif 6.
Darn afreolaidd ei siap o briffordd at bob diben, sy'n mesur 8.2 metr sgwar, wrth gornel orllewinol Rhif 2 Uskley Court, Llaneirwg (plan a adneuwyd 1).
Mi nath y ddynes ddeud bod angen chwilio am eglwys erbyn cofio, ond mi welais i fws efo rhif 91 arno fo a neidio mlaen yndo.
Mae Dim Ond Rhif, nos Fawrth 9 Ionawr, yn dilyn ei thaith wrth iddi baratoi i gamu ar y llwyfan.
Dim golau yn unman a dim ond "Call Menna Elfyn" wedi ei sticio ar y drws heb yr un rhif ffon nac esboniad.
Tybed pwy yw'r fenyw ddirgel mae'n ei chuddio yn rhif 5?
# Sicrhewch fod rhif adnabod (VIN) y cerbyd yn cyfateb i'r hyn sydd ar y V5.