RHOF

AcronymDefinition
RHOFRockabilly Hall of Fame
RHOFRadio Hall of Fame
References in periodicals archive ?
I'r rhai ohonoch sydd diddordeb, mae'r llyfr yn ei grynswth werth ei ddarllen, ond rhof damaid i chi o un o'r rhannau a fwynheais fwyaf.
Cwblhau'r limrig canlynol oedd y dasg, a dyma gynnig buddugol Myfanwy Roberts: Mae heddiw yn Ddydd y Cariadon A serch sydd yn llenwi fy nghalon; I'm cymar, rhof gerdyn A siocled a rhosyn Gobeithio bydd hynny yn ddigon.
I gystadlu am y gwobrau, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cwblhau'r limrig canlynol: Mae heddiw yn Ddydd y Cariadon A serch sydd yn llenwi fy nghalon; I'm cymar, rhof gerdyn A siocled a rhosyn...
Af i'm gwely bach i gysgu Rhof fy hunan i Grist Iesu Os byddaf farw cyn y bore Iesu cymer f'enaid innau.
DYMA sut ddysgodd Dad y weddi i mi: Rhof fy mhen i lawr i gysgu Rhof fy hun yng ngofal Iesu Os byddaf farw cyn y bore Duw bendithia f'enaid inne.
Ond rwan pan ddaw 'gale' o'r mor A'm bwthyn bach yn crynu Rhof slipars cynnes am fy nhraed A gwrando ar Radio Cymru.
Yn aml byddaf yn teimlo fel pe bae rhyw Frawd Mawr yn fy ngwylio dros fy ysgwydd, teimlad sydd yn diflannu y munud y rhof fy nhroed i lawr yn yr Iwerddon neu yn Sbaen.