RHOI

AcronymDefinition
RHOIRevealing Hominid Origins Initiative
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ers sefydlu Gafael Llaw yn 2013, mae'r elusen wedi cefnogi sawl prosiect, gan gynnwys rhoi PS20,000 i'r uned oncoleg yn Alder Hey i ariannu dwy ystafell a chyllid i sefydlu llyfrgell Gymraeg yn yr ysbyty.
Bwyd yw'r ffordd orau o ddod a phobl at ei gilydd, mae'n ffordd o gyfoethogi bywyd ac yn rhoi teimlad da!" ychwanegodd Chris.
A pha un o''r ffermwyr fydd yn gorfod rhoi''r goriad yn ol a gadael Fferm Ffactor am byth?
Mi fyddwn ni hefyd yn edrych yn ol dros hanes y gamp yng Nghymru a rhoi sylw i bob lefel o bel-droed Cymru.
Rhaid i bleidiau'r Deyrnas Unedig gydweithio a rhoi gwleidyddiaeth i un ochr er mwyn sicrhau cytundeb gyda DEFRA os am ddod a'r newidiadau hyn i rym.
A Camp Dafydd ar ddechrau ei yrfa, rwy'n credu, oedd rhoi llais i genhedlaeth ifanc o genedlaetholwyr.
Os yw economi Cymru i barhau i dyfu, yna rhaid inni sicrhau bod gweithwyr, unigolion, darparwyr hyfforddiant a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i fuddsoddi yn y sgiliau cywir i sicrhau llwyddiant, a hynny er mwyn rhoi i Gymru weithlu o'r radd flaenaf.
(Jyst be 'da chi isio wrth gyrraedd!) Cael ei bwyso ar glorian wedyn i wneud yn siwr fod y rhaff yr hyd iawn yn cael ei dewis (a gobeithio fod sbectol y ferch oedd yn gwneud y pwyso a''r glorian ei hun yn gweithio''n iawn), rhoi''r ysgrif '90R'' ar ei law gyda ffelt pen ddu a''i dywys i''r ''harnessing area''.
Mae fyny i bobl wylio a gweld beth mae nhw eisiau gwneud yna rhoi tro arni."
Mi rydw i hefyd yn cofio fod yna fel ryw dun mawr, fflat roeddech chi'n rhoi cannwyll y tu fewn iddo er mwyn rhoi ychydig o g'nesrwydd yn y cwt ieir os oedd hi'n noson go oer.
Wrth i olau'r haul bylu, mae'r dail yn rhoi gorau i wneud bwyd ac mae'r cloroffyl, y lliw gwyrdd, yn datgymalu i bethau sy'n ddi-liw.
Bydd llond gwlad o ddosbarthiadau blasu, gweithdai a digwyddiadau rhad ac am ddim yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion, sy'n rhoi cyfle i bobl bwyso a mesur rhai o'r dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw.