RHOST

AcronymDefinition
RHOSTRemote Host Computer
References in periodicals archive ?
Dyw hi ddim syndod bod cinio rhost dydd Sul yn bwysig i nifer ohonom, gan ei fod yn gyfle i'r teulu a ffrindiau ddod ynghyd i fwynhau a chymdeithasu gyda'i gilydd dros y penwythnos.
Fe fyddai'r llestri gorau yn cael eu defnyddio, llond bwrdd o gacennau amryliw a chinio rhost enfawr, tebyg i'r hyn fyddech chi'n cael diwrnod Nadolig!
Be gewch chi well na chig rhost a phwdin bara menyn ynde?
Os oes gennych chi datws rhost dros ben, holltwch nhw ar agor ac mi wnaiff nifer o adar yr ardd bigo'r hyn sydd y tu mewn.
Mae'r hwyl yn cychwyn gyda Ffair Ganol-Oesol ar dir y Gadeirlan ac Amgueddfa Gwynedd, am 12pm, gyda baedd rhost, pebyll a stondinau lliwgar, gweithdai crefft, gweithgareddau plant, theatr stryd, jyglo, a sgiliau syrcas.
Arferai nifer o gogyddion arbrofi gyda bara lawr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan ei weini gyda rhost cig dafad Cymreig mewn saws a wnaed gyda sudd oren.
Ffowlyn rhost Cymreig gyda chennin a chig moch Dyma bryd mewn un pot wedi'i seilio ar hen rysait Gymreig, pan arferai pobl gael ffowls i'w berwi, a'r rheini'n fwy gwydn ac yn gofyn am gael eu coginio am fwy o amser.
Bydd hefyd yn helpu i baratoi rhost tri aderyn ac yn rhannu syniadau am fwydydd bach blasus y gallwch chi eu gwneud a'u rhoi fel anrhegion.
The dishes include Black Mountain smoked salmon, pickled cucumber and caper dressing (eog mwg Black Mountain, ciwcymbr wedi'i biclo a dresin caprau); mosaic of confit duck, black pudding and apple with a pear chutney (mosaig o confit hwyaden, pwdin gwaed ac afal, gyda siytni gellyg); baked escalope of halibut, plum tomato fondue and herb crust (escalope o halibwt pob, fondue tomato eirin a chrwst perlysiau); leek and blue cheese pudding, rosti dauphinoise, roasted root vegetables (pwdin cennin a chaws glas, rosti dauphinoise, gwreiddlysiau rhost); fillet of beef, with steak and kidney pie, creamed potatoes and roasted root vegetables (ffiled o gig eidion, gyda phei stc ac aren, tatws hufennog a gwreiddlysiau rhost).
The dishes include Black Mountain smoked salmon, pickled cucumber and caper dressing (eog mwg Black Mountain, ciwcymbr wedi'i bicloadresincaprau);mosaic of confit duck, black pudding and apple with a pear chutney (mosaig o confit hwyaden, pwdin gwaed ac afal, gyda siytni gellyg); baked escalope of halibut, plum tomato fondue and herb crust (escalope o halibwtpob, fonduetomato eirin a chrwst perlysiau); leek and blue cheese pudding, rosti dauphinoise, roasted root vegetables (pwdin cennin a chawsglas, rosti dauphinoise, gwreiddlysiau rhost); fillet of beef, with steak and kidney pie, creamed potatoes and roasted root vegetables (ffiled o gig eidion, gyda phei stc ac aren, tatws hufennog a gwreiddlysiau rhost).
Ymlaciwch wrth goginio'r penwythnos hwn Gydag oerfel y gaeaf yn gwrthod ein gadael, a gwyntoedd yr Arctig yn parhau i chwythu dros y wlad, beth am gynnau'r tan a mynd ati i goginio ffowlyn rhost traddodiadol i'ch teulu a ffrindiau.