RHY

AcronymDefinition
RHYRunaway and Homeless Youth
RHYRelative Humidity
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dydi ddim wedi gwneud iawn chwarelwyr Rhosgadfan, mae hi wedi bod yn unochrog ei phortread o'r gymdeithas, yn rhy ryddfrydol, wedi methu trafod rhyw yn ei gweithiau, yn 'ddynas capal' heb herio Anghydffurfiaeth, wedi byw yn y lle rong, ac wedi bod yn hen ddynes lot rhy ddigalon.
Dydy Rhys ddim yn deall pam nad yw Ffion am ddweud wrth Arwen am eu perthynas.
Er nad oes teledu yn ein tye ni, mae'n llawer rhy hawdd dal fyny efo cyfresi ar y cyfrifiadur.
Ond hyd yn oed wedyn, mae'r nofel yn werth ei darllen petai ond am y stori antur afaelgar, gan obeithio na fyddwch chi'n rhy siomedig erbyn i chi gyrraedd y dudalen olaf!
Dywedodd Siwan Llynor, cyfarwyddwr a chyd-awdur y ddrama gyda Mared Elliw Huws: "Dydi Byth rhy hwyr...
Mi fyddai hefyd yn lle cyfleus a diogel i staff y BBC anfon un neu ddau o'u staff i gael dyfyniad gan bobl o'r "fro Gymraeg" yn lle trafferthu mynd i lefydd anwar fel Caergybi neu Blaenau Ffestiniog sy'n lot rhy drafferthus.
Roedd 50% o'r athrawon yn cwyno am hynny a nifer o athrawon yn de yn teimlo fod gormod o lyfrau yn rhy ogleddol eu tafodiaith ac yn dieithrio nifer o blant y de.
Yr awydd i'w cosbi neu eu collfarnu os ydynt yn rhy dew neu'n rhy hyf - fel yn achos Hilary Clinton wrth baratoi'n ofalus ar gyfer y dadleuon cyhoeddus.
Does 'na'm pwynt mynd atyn nhw'n rhy aml, isio llonydd maen nhw, ond mi fydda i'n cerdded i fyny yn weddol agos at y cwch yn rheolaidd - i gadw'r llwybr yn glir yn un peth, ond jest i sbio arnyn nhw'n hedfan i mewn ac allan hefyd.
"Mae llawer iawn o bobl yn meddwl 'Fi ddim yn ddigon ffit i chwarae' neu 'Fi'n rhy fawr', neu 'Fi'n rhy fach', ond yn ein tim ni mae 'na gymysgedd da o bobl.
Credaf fod angen chwalu ffiniau celfyddydol ond yr hyn sydd yn boenus o amlwg yw fod y celfyddydau Cymraeg yn bodoli rhy aml o lawer yn eu swigod unigol.
Ro'n i'n rhy ifanc i gofio llawer am y lle ond dwi'n meddwl i mi fynd yno i weld rhywbeth efo'r ysgol, be, does gen i'm syniad, ond mae gen i atgof eitha clir o'r lliw piws.