RISG

AcronymDefinition
RISGReconciliation Issues Steering Group (New Zealand)
RISGRhode Island State Government
RISGRhode Island Space Grant (education)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In Sections 4 and 5, the RISG and the repeated infinite stage Prisoner's dilemma game are studied.
The present report briefly describes the RISG study and the characteristics of 208 patients with newly diagnosed Graves' hyperthyroidism included in the first phase of the study, RISG1.
I'm looking forward to the challenge of presenting Risg.'
Cofier bob amser, rhaid meddwl ddwywaith, peidio a chymryd risg a cheisio gwneud y fferm yn weithle mwy diogel er mwyn achub bywydau.
Wrth ystyried y peth, y mae'r bobl fusnes llawn dyhead sydd yn dod atom ni yn lleihau'r risg trwy ymgysylltu a chymorth busnes yng Nghymru.
RAWG operates within the context of the New South Wales public libraries statewide reference and information services group (RISG).
"Mae hyn yn gwneud pethau yn anodd iawn i deuluoedd a'n swydd ni yw i 'bontio'r bwlch' a lleihau'r risg o ddigwyddiadau trawmatig neu deulu'n chwalu.
Beth bynnag yw'r gorchwyl, rhaid peidio a chymryd risg a bod yn ofalus bob amser.