ROCARS

AcronymDefinition
ROCARSReseau Ouest et Centre Africain ee Recherche Sur le Sorgho (See WCASRN)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ydw i'n drist, yn hen, neu wedi colli fy synnwyr o realiti, fel yr holl hen rocars? Wedi'r cyfan, pa mor wych all hi fod i glywed cyfrifydd ac athro yn canu can o'r enw "Plop plops"?
Y Stiwdio Gefn (S4C, 8.25pm) Yn ymuno a Lisa Gwilym yn Y Stiwdio Gefn yr wythnos hon mae''r canwrgyfansoddwr Geraint Lovgreen (dde), y rocars bywiog Mattoidz gyda chan o''u sengl newydd sbon a''r swynol Lleuwen Steffan sydd wedi teithio adref o Lydaw yn arbennig ar gyfer y rhaglen.
Ac i gloi y noson eleni, neb llai na'r hen rocars Gwyddelig Y Saw Doctors, fydd yn siwr o wneud Sesiwn Fawr Dolgellau 2008 yn barti i'w gofio.
Sketch for two or more (learners): 1, Parti Myllin, Llanfyllin, Powys; 2, Rocars Pendre, Mynydd Isa, Flintshire.
Wedyn mi fydd yr hen rocars yn eich mysg yn cofio 'Man' o'r saithdegau mae'n debyg - grwp sy'n anodd eu diffinio, dim ond eu bod nhw'n dda!
Y Stiwdio Gefn (S4C, 8.25pm) Yn cadw cwmni i Lisa Gwilym yn Y Stiwdio Gefn yr wythnos hon bydd y rocars bytholwyrdd o Fethesda, Celt, y melfedaidd Al Lewis a''i fand a''r amryddawn Gwyneth Glyn.
Ceir manylion gweddill y bandiau ar dudalen 8 o'r Daily Post, ond ymhlith y grwpiau Cymreig eraill fydd yn perfformio mae'r hen rocars o Abertawe - Man - fydd yn siwr o yrru pawb yn Bananas ar y nos Wener.
Yn ymuno a Dilwyn ar y llwyfan heno fydd yr hen rocars Hogia'r Wyddfa, y parti canu lleol, Parti Cut Lloi, y soprano Delyth Blainey Taylor, Gareth Owen a'r band jazz Blwfish.
Ll[pounds sterling]n punk rockers Kentucky AFC headline, along with solo artist Gai Toms, Mim Twm Llai and Wyrligigs, whose debut single Rocars Cymraeg was featured in last week's column, while in the evening the Clwb Rygbi stages a gig with Derwyddon Dr Gonzo supporting legendary reggae-rock band Anweledig (doors open 7pm).
Their music is an intriguing brand of old-school punk rock, and is exhibited to good effect on their debut single, Rocars Cymraeg, released earlier this month on Ciwdod.
Title track Rocars Cymraeg (Welsh Rockers) kicks off the proceedings, a foot-stomping pub rock anthem.
Feste noted that women with endometriosis appear to be susceptible rocar injury.