ROCET

AcronymDefinition
ROCETRb199 Operational Contract for Engine Transformation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dyma ambell ddyfyniad gan rai ohonyn nhw i roi blas i chi: Rocet Arwel Jones (teyrnged a draddodwyd yn angladd Mered:) "Egni, egwyddor a diddordeb manwl mewn pobol o bob oed..."
Ymysg yr atyniadau eraill ar y maes mae'r Cwis Llenyddol draw yn y Babell Len ble y gwelwn Tom y Llyfrgell Genedlaethol dan ofal Arwel Rocet Jones yn mynd benben e Thom Annedd y Cynganeddwyr dan ofal Emyr Lewis.
Rocet Arwel Jones writes that Jones is the fifth most common surname in the US, and the second in Britain after Smith.
Among them will be author and commentator Rocet Arwel Jones and film and TV producer Ynyr Williams.
Ar y panel i leisio'u barn y tro hwn mae'r awdur a'r sylwebydd Rocet Arwel Jones, y cynhyrchydd ffilm a theledu, Ynyr Williams a'r gomediwraig, Beth Angell.
Arwel Rocet Jones - Crynodeb o adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiated Cyngor Llyfrau Cymru.
YN gynharach eleni teithiodd Rocet Arwel Jones i Borth Uffern yn Kenya, fel rhan o daith codi arian i'r elusen iechyd meddwl Mind.
Yr hyn a gawn yma yw casgliad o golofnau mwyaf cofiadwy Y Byd a'r Betws yn Yr Herald wedi eu dethol gan ddau o ffrindiau'r awdur, Dafydd Morgan Lewis ac Arwel Rocet Jones.
Rocet Arwel Jones Crynodeb o adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru.
Diolch i 'Nhrwyn, Rocet Arwel Jones; (Y Lolfa); pounds 6.95.
J Elwyn Hughes (Llys yr Eisteddfod); Pris pounds 5OS am wybod ychydig am grwydro'r India, cyfrol Rocet Arwel Jones amdani.
Ac mi fydd yr actores Tammi Gwyn, yr actor Gareth Potter ac Arwel 'Rocet' Jones hefyd yn cynnig sylwadau ar gryno-ddisg diweddara'r grnp Epitaff, yn ogystal a datgan barn ar nofel gyntaf Dafydd Mei.