ROIR


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
ROIRReach Out International Records (music label)
ROIRReturn on Investment Reporting
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
We did a show somewhere and one of the label mates for ROIR heard us and called up Lucas [Cooper], the head of the label, and was like, "You've got to check these guys out.
The Lyoun than maist cruellie will roir, His time is short, his forces hee will bend.
Ni fyddai fy nain yn adnabod hanner y pethau sydd mewn archfarchnad y dyddiau hyn, yn iogwrt mewn tiwbiau plastig neu'n bst a roir ar fwydydd yn hytrach na dannedd.
O ystyried y cyrff a'r grantiau a roir i ddiogelu'r iaith y dyddiau hyn, byddech yn meddwl ein bod yn rowlio mewn arian.
Ychydig iawn o sylw a roir gennym i lawer o'r planhigion hyn erbyn heddiw, ond y mae rhai ohonom yn parhau i wneud defnydd helaeth ohonynt, er nad ydym yn ymwybodol efallai o'u rhinweddau.
Asphalt Jungle, Electro Avenue; duo with storied past in the electro/chem house drop beats and bottom end with speed, topped by hella scooped gits and light-speed samples, all from the good folks at Roir...
Cymharwyd hyn gyda'r arlwy a roir i blant ysgolion cynradd Cymru.
Roedd Olwen Griffiths yn garedig iawn, wedi anfon nodiadau yn nodi'r enwau a roir i wahanol ddarnau o'r blodau.
Another re-issue this month comes in the form of the ROIR compi lation New York Thrash.