RWAN

AcronymDefinition
RWANRouted Wan
RWANRelayed Wireless Access Network
RWANRice Watch and Action Network (Philippines)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Yn 2007 fe gyrhaeddodd Helsingborgs 16 ola' Cwpan UEFA a phe bai ti'n rhoi'r tm yna yn erbyn Y Seintiau rwan, yna byddan nhw'n ennill yn hawdd.
"Dwi'n gweld y ddynameg yn dechrau gweithio yn ystod yr ymarferion rwan, pobl yn dechrau mynd yn fwy cyfarwydd --'i gilydd, a phob un ohonyn nhw yn barod i drio unrhyw beth - mae hynna wedi bod yn galonogol.
Mae yntau bellach yn chwarae'r gem 'Lle mae nhw rwan?' Y diwrnod cyn cyfarfod Joan, roedd Taid a'r plant wedi gwersylla mewn cae ar lan yr afon Lee.
Rwan, dyma dasg arall: faint o ddywediadau sydd 'na am y llwynog tybed?
Ffrindiau 'Facebook' a 'Bebo' sydd ganddyn nhw rwan ynde, a beryg nad yw plant heddiw'n gwybod be ydi pwrpas y blychau coch 'na ar gornel y stryd.
Dim ond rwan yr oedd y ffilm yma'n bosib achos dim ond rwan y mae'r dechnoleg ddigidol ar gael sy'n caniatau gwneud saethiad mor hir a'i rhoi ar ffilm ar gyfer sinema.
Prynwch beth rwan, a phlannwch ddigon o flodau llawn neithdar yn eich gerddi - yn enwedig os dach chi'n byw o fewn tair milltir i mi!
Mae Americanwyr yn fwy tueddol o feddwl am wlad tu hwnt i'w tynged neilltuol rwan. Ac y mae'r werin bobol - fel milwyr, dynion tan, a'r heddlu - yn mynd a'u bryd yn fwy.
Dwi'n bendant yn teimlo'n well rwan, ac yn gobeithio y bydd y Brexitiaid sy'n darllen hwn yn deall teimladau pobl fel fi yn well.
Ac mae Annie Meirion mewn oed rwan - yn 97 fis Medi.
Mi fyddai Gwyneth a'i thortsh o gwmpas yn gweiddi 'Fydd y lle yn dod i lawr efo'r twrw 'ma!' Ond i lawr mae'r Coliseum wedi dod rwan, a llawer o atgofion dwi'n siwr.
Bu nain farw yn 74 oed, reit ifanc rwan ond yn hen, hen wraig i mi.