RWLA

AcronymDefinition
RWLARobin Wade Literary Agency (London, England, UK; now Wade & Doherty Literary Agency; est. 2001)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"The script is full of accessible yet good-standard language and the characters are intricate and rounded: children, even small children, appreciate good theatre - so there's no dumbing-down in Gwlad y Rwla!" | For more details of the tour, visit www.
NEWPORT: The Riverfront (01633 656757), Cerdyn Post O Wlad Y Rwla: Arad Goch (Ages 4-8).
"Taswn i'n cael dewis trip i fynd i rwla, mi faswn i wrth fy modd yn mynd i ddeifio i'r Barrier Reef.
NEWTOWN: Theatr Hafren (01686 625007), Cerdyn Post O Wlad Y Rwla (Ages four to eight).
Ers dechrau'r 80au mae cyfres Rala Rwdins a chymeriadau eraill Gwlad y Rwla wedi bod yn boblogaidd aruthrol, ac yn hanfodol i unrhyw riant.
But now we are back from our trip - which was supported by Wales Arts International - and have just opened our tour of the play, Cerdyn Post O Wlad Y Rwla, which was first produced by Arad Goch in 1994 and is based on one of the series of children's books by Angharad Tomos.
Mae faint o faw ceffyl sy'n cael ei gynhyrchu gan geffyl yn flynyddol rwla rhwng wyth a naw tunnell.
PWLLHELI: Neuadd Dwyfor (01758 704088), Cerdyn Post O Wlad Y Rwla (Ages 4-8).
Stwffio 61 troed carbon a phrisiau tanwydd ac ati - dwi'n mynd i rwla poeth!
"Oes na rwla arall 'sa chi'n dymuno bod rwan?" gofynnodd Luned.
Mae o'n gyffredin drwy'r wlad ar ochrau'r ffyrdd, yn y goedwig, mewn caeau gwair - wel yn rwla, bron.