RYDD

AcronymDefinition
RYDDReducing Youthful Dangerous Driving (est. 2001; Rhode Island Hospital; Providence, RI)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Trwy gyfrwng delweddau o fyd y rheilffyrdd, rhydd ddarlun byw o'r urddas a rydd gwaith a chyfrifoldeb, o'i gymharu a siom a diffyg pwrpas diweithdra o ganlyniad i fwyell lem Beeching.
O'i loches yn Eryri, Fe ddaw a'i ffyddlon lu I'n harwain gyda'r wawr i Gymru rydd. Myn Duw, mi a wn y daw.
"Many of the people there, including her own husband, chant 'Cymru rydd', and several of those present have FWA patches on their arms.
MAE'R Rhaeadr Ddu yn y Ganllwyd yn un o'r ceunentydd gwych hynny sydd gennym yng Nghymru sydd wedi llwyddo i aros yn gymharol rydd oddi wrth lygredd.
Wrth gwrs fod Cymru yn bwysig, ond does dim ystyr i Gymru Rydd oni bai ei bod yn wlad gyfiawn, heddychlon.
Fues i erioed yn hoff o gerddi ar y wers rydd gynganeddol.
Pan fyddaf yn agos[sz]u at fy nghant, mewn cartref henoed diflas, fe rydd dipyn o sbeis i'r dydd i gynnau'r radio, a chael pobl cwbl ddieithr yn trin a thrafod fy nhueddiadau rhywiol...
Rwyf yn weddol sicr fod yr ymgyrchoedd iaith a'r ymgyrchoedd dros Gymru Rydd Gymraeg ers y 1960au wedi creu diwylliant sydd yn dibynnu ar y ffaith ein bod wedi ein 'gormesu ers 1282'.
Cyfeiriodd hefyd, at yr angen am farchnad rydd rhyngom ni a'r Undeb Ewropeaidd os oes yna ddyfodol i amaethyddiaeth yng Nghymru ar Ol Brexit.
Methu cael noson rydd o'ch gwaith i ddod i fwynhau?
Roedd gan y Cyrnol un diddordeb arall heblaw saethu a sgota, a'r milisia lleol oedd hwnnw - y Carmarthenshire and Pembrokeshire Yeomanry, a chafodd tad T Llew ddewis plaen ganddo: talu dirwy drom neu ymuno 'r milisia a mynd yn hollol rydd!
Englyn Crafog: Gwyn Lloyd Llanfairpwll Cwpledi Caeth:Atal y Wobr Barddoniaeth Rydd. Soned: Miss G M Jones, Pentre'r Eglwys.