RYW

AcronymDefinition
RYWRock Your World
RYWRead Your Way (Montclair, NJ)
RYWReaching Your World (Christian blog)
RYWRelative Yolk Sac Weight (animal science)
RYWRate Your Writing
RYWRed Yellow White (cables)
References in periodicals archive ?
A dweud y gwir roedd yr ymdrech yn ryw fath o wyliau o slafodod y Maes, ac mi wnes y defnydd gorau allwn i o drafnidiaeth gyhoeddus Cymru i fynd o Geredigion i Lanrwst ar bnawn Sadwrn, a gweld fod modd gwneud hynny mewn llai nag wyth awr (ar dren a dau siwrnai bys), a hynny am lai na PS10.
Mi wnes i drio fy ngorau i gael llun ohonyn nhw ond ryw hwyl go lew ges i ac roedd un o'r cywion yn ryw dueddu i guddio tu ol i'r blodau ar ben draw'r wal mor aml ag y medra fo.
Os edrychwch chi'n ofalus, mi welwch fel ryw diwb bach gwyn sy'n troi ryw fymryn ar du allan a thu mewn cregyn.
Yn amlwg roedd hyn oll yn dod yn naturiol iawn iddyn nhw, ond o leia roedd Rory Stewart yno fel ryw 'jocer yn y pac' i ddod a chynnwrf i'r drafodaeth drwy danseilio pob dadl sydd wedi'n methu gan y Ceidwadwyr dros y degawd diwethaf.
Dydan ni byth yn cael ryw lawer o eira ym Mon, felly mae'n rhaid gwneud yn fawr ohono!
Mae teithio ar dren yn teimlo fel ryw gosb am weithredoedd mewn oes flaenorol (oni bai eich bod yn teithio i Lundain, wrth gwrs).
Pan fuodd o farw, ro'n i'n teimlo ryw hiraeth cynhenid, bron, ein bod ni wedi colli rhywbeth mor ofnadwy o unigryw, ond ei fod o wedi gadael ffasiwn etifeddiaeth i ni i gyd."
Wedyn mae 'na newyddion yn dod wrth ryw dwit yn honni falle mai'r tywydd chwythodd y brics a malu'r wal.
"Wrth gwrs mae 'na ryw gysylltiad rhwng bob un o'r artistiaid ag Ynys Mon, ardal yr Eisteddfod.
Ond does dim cymaint o son wedi bod am hyn yng nghyswllt pel-droed yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gyda ryw falchder nad yw cwrw yn cael ei ganiatau yn y gem ei hun, ac felly bod y cefnogwyr pel-droed uwchlaw safonau rygbi.
RYDW i angen cyfieithu ryw chwech o fy arwyddion i''r Gymraeg.
Ond ar ryw ystyr deil yn fardd gwlad ac mae yn ei gynefin wrth ddathlu llwyddiannau prifeirdd Bragdy'r Beirdd yn y dull gwledig traddodiadol.