RYW

AcronymDefinition
RYWRock Your World
RYWRead Your Way (Montclair, NJ)
RYWReaching Your World (Christian blog)
RYWRelative Yolk Sac Weight (animal science)
RYWRed Yellow White (cables)
RYWRate Your Writing
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A dweud y gwir roedd yr ymdrech yn ryw fath o wyliau o slafodod y Maes, ac mi wnes y defnydd gorau allwn i o drafnidiaeth gyhoeddus Cymru i fynd o Geredigion i Lanrwst ar bnawn Sadwrn, a gweld fod modd gwneud hynny mewn llai nag wyth awr (ar dren a dau siwrnai bys), a hynny am lai na PS10.
Mi wnes i drio fy ngorau i gael llun ohonyn nhw ond ryw hwyl go lew ges i ac roedd un o'r cywion yn ryw dueddu i guddio tu ol i'r blodau ar ben draw'r wal mor aml ag y medra fo.
Os edrychwch chi'n ofalus, mi welwch fel ryw diwb bach gwyn sy'n troi ryw fymryn ar du allan a thu mewn cregyn.
Yn amlwg roedd hyn oll yn dod yn naturiol iawn iddyn nhw, ond o leia roedd Rory Stewart yno fel ryw 'jocer yn y pac' i ddod a chynnwrf i'r drafodaeth drwy danseilio pob dadl sydd wedi'n methu gan y Ceidwadwyr dros y degawd diwethaf.
Dydan ni byth yn cael ryw lawer o eira ym Mon, felly mae'n rhaid gwneud yn fawr ohono!
Mae teithio ar dren yn teimlo fel ryw gosb am weithredoedd mewn oes flaenorol (oni bai eich bod yn teithio i Lundain, wrth gwrs).
Pan fuodd o farw, ro'n i'n teimlo ryw hiraeth cynhenid, bron, ein bod ni wedi colli rhywbeth mor ofnadwy o unigryw, ond ei fod o wedi gadael ffasiwn etifeddiaeth i ni i gyd."
Wedyn mae 'na newyddion yn dod wrth ryw dwit yn honni falle mai'r tywydd chwythodd y brics a malu'r wal.
"Wrth gwrs mae 'na ryw gysylltiad rhwng bob un o'r artistiaid ag Ynys Mon, ardal yr Eisteddfod.
Ond does dim cymaint o son wedi bod am hyn yng nghyswllt pel-droed yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gyda ryw falchder nad yw cwrw yn cael ei ganiatau yn y gem ei hun, ac felly bod y cefnogwyr pel-droed uwchlaw safonau rygbi.
RYDW i angen cyfieithu ryw chwech o fy arwyddion i''r Gymraeg.
Ond ar ryw ystyr deil yn fardd gwlad ac mae yn ei gynefin wrth ddathlu llwyddiannau prifeirdd Bragdy'r Beirdd yn y dull gwledig traddodiadol.