REALITI


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
REALITIResponse Element Advanced Laboratory Integrated Training and Indoctrination (WMD-related training course)
References in periodicals archive ?
Ceisio dod i'r afael a llawdriniaeth agored wrth roi pen-glin newydd i glaf bydd Ainsley Richards, sydd yn y bedwaredd flwyddyn, ac mae Jess McVeigh a Rhodri James, sy'n fyfyrwyr yn y drydedd flwyddyn, yn dygymod a realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Dim ond pan ddown ni adre y mae'n rhaid inni wynebu realiti.
Wrth i Jess a Rhodri ddygymod a realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd, mae Emily yn dechrau ei chyfnod hi yn gweithio ym Mhen-y-bont.
Roedd aml i amgylchiad mor debyg i rai y deliais i a hwy yn ystod fy ngyrfa yn yr heddlu ac mae cynnwys yr holl lyfr mor debyg i'r realiti yn ein amser ni yn y gwaith.
Byddant hefyd yn mynd i'r sinema i ddianc o realiti bywyd caled y cyfnod.
Does neb yn fodlon mynd i'r afael a'r realiti fod ardaloedd Cymraeg y Gorllewin yn colli eu pobl.
Yn ei ben, mae o'n dal i fod yn roc star hanner noeth sy'n dal i redeg i Baris, a dim ond edrych ar y drych o bryd i'w gilydd sy'n ein deffro i realiti.
Gwlad lle'r oedd hyd yn oed y syniad, heb sn am y realiti, o Gymru fel cenedl wleidyddol yn un simsan iawn.
Ond dyw hi fawr o syndod gweld y realiti, y cyfryngau Cymreig 20 mlynedd yn ddiweddarach yn rhoi mwy o sylw i gofio marwolaeth Diana Spencer na dathlu dechreuadau ein llwybr i ryddid.
Mae'n bosib bod ei diddordeb mewn celf ac arlunio yn cynnig dihangfa iddi o realiti anodd ei bywyd cynnar - collodd ei mam yn wyth oed, ac roedd ei thad yn ddyn oeraidd iawn.
Mae grwpiau celf lleol, grwpiau ymddeoliad bywiog a grwpiau cymunedol, llyfrgelloedd cyhoeddus, amgueddfeydd a chanolfannau gofal ledled Cymru i gyd wedi gwneud eu rhan i wneud Gwanwyn yn realiti.
Mi fyddai colofnwyr adain dde Golwg yn fwy tueddol o ddilorni'r angen am fanciau bwyd na chwestiynu realiti bywyd pobl fel Rodney.