S/V/L

AcronymDefinition
S/V/LSurvivability Vulnerability Lethality