S-PIA

(redirected from S-N6-Phenyl-Isopropyl-Adenosine)
AcronymDefinition
S-PIAS-N6-Phenyl-Isopropyl-Adenosine