SAATA

AcronymDefinition
SAATASouth African Transactional Analysis Association
SAATASouth Asian Association of Transactional Analysts
References in periodicals archive ?
aasta kirjas Parnu komtuuri saata talle kuivatatud raimi, komtuur aga palus vabandust, et raimed olevat alles moisameeste juures Laanemaal, ja pakkus asemele ordulinnusesse ning Tahku moisasse varutud 3 salitist (1 salitis = umbes 2000 kg) turska.
Usuteaduskonnaga seoses otsustati kiiremas korras Tartu Pauluse koguduse saadiku Jaan Tonissoni resolutsioon usuteaduskonnas eesti praktilise usuteaduse professuuri allesjatmise ja Kopu sellele kohale kinnitamise asjus saata Ajutisele Valitsusele ning Peterburi Uldkonsistooriumile.
Seda eeldatavasti kahel pohjusel: 1) kasutamaks ara vabaks jaanud ressursse: laevastik seisis kull tegevuseta, kuid merevagi sai rindele mehi saata; 2) tegemist oleks tegevuksusega, mida vastavalt vajadusele saab meritsi dessantidele transportida.
oktoobril Berliini poole palvega saata Lati sakslaste evakueerimiseks transpordilaevad, mida pidid kaitsma sojalaevad, kindlustamaks korratuste puhul aktsiooni labiviimise.
Kahtlustest ei olnud vabad ka Noukogude tagalast Eestisse reevakueeritavad, kelle meelsust kontrolliti ankeetide pohjal, mis tuli koos sooviavaldusega ENSV-sse soitmise kohta saata labivaatamiseks ENSV Rahvakomissaride Noukogule, kus langetati otsus evakueeritu Eestisse naasmise kusimuses.
Lisaks sellele, et Saksamaa vajas tookasi, oli sakslastel vaja hakata valja Opetama noori truusid riigialamaid, keda oleks vajadusel voimalik rindele saata. Eestile nagu teistelegi soja ajal vallutatud aladele laiendati noorte varbamine Saksamaale riigitooteenistusse (edaspidi luhendatult tooteenistus) ehk Reichsdiensfi ehk RAD-i.
Nad ei pidanud uldse vajalikuks tooliste esindajat tookonverentsile saata, sest olid veendunud, et konverentsil lahevad valitsuse toel ainult toosturite ettepanekud labi ja toolistel pole midagi head loota.
Ta teatas, et Tonisson tahab Riigikogu laiali saata, et Laidoner on vabadussojalastega kokku leppinud jne.
(99) Kuna meistrite ja tehniliste juhatajate kohtadele oli seni palgatud oma ala spetsialiste juhtivatest tekstiilitoostusmaadest--Saksamaalt, Suurbritanniast, Poolast jt riikidest--, kavandas UTU Eesti oma meistrite ning tehnikaspetsialistide kaadri loomiseks saata andekamaid poolmeistreid valismaale vastavatesse erialakoolidesse.
Gratsovi tabava utluse jargi tekitasid reformid niisuguse olukorra, kus Liitu laiali saata ei saanud, aga sailitada samuti mitte.