SASOM

AcronymDefinition
SASOMSouth African Society of Occupational Medicine
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
De kategorier som kunde relateras till en direktkontakt med patienten, sasom Speciell omvardnad samt Stod, information och medverkan utgjorde 4,9 % respektive 7,6 % av sjukskoterskans totala arbetstid.
Atterbom, "Den nya vitterhetsskolans betankande om Svenska akademien och den goda smaken"in Samlade skrifter i obunden stil (Orebro; Lindh, 1866) 308: "Ett poem betraktades sasom ett stycke, en bit vers, en sammansattning af verser, i stallet att dessa verser bort betraktas sasom en succesif utveckling af poemets ide; man tycktes verkligen tro, att ett poetiskt helt uppkommer derigenom att vers skrifves efter vers, rad under rad, till dess versmakaren ej har mer att saga om sitt amne.
172: "Sasom Theoretiker finnas fa svenska musiker, som kunna jemfora sig med Eric Drake, derom vittna bast hans utgifna verk.
(16) Andersson-Skog, Sasom allmanna inrattningar; Lena Andersson-Skog, 'From State railway housekeeping to railway economics: Swedish railway policy and economic transformation after 1920 in an institutional perspective', Scandinavian Economic History, review (1996), 1.
Uppskattning kunde slutligen ocksa visas i form av personalformaner sasom gymsedlar.
It would be interesting to know who started the practice of using music which does not emphasize what is obvious but on the contrary cuts against the characters' feelings, as in Bergman's Sasom i en Spegel, or else, as in Janos Szasz's use of Purcell and Pergolesi in his shattering recent Woyzeck, offers us a view of those feelings utterly unavailable to the characters themselves.)