SBEL

AcronymDefinition
SBELSimulation-Based Engineering Laboratory (University of Wisconsin-Madison)
SBELSalomon Brothers Europe Limited
References in periodicals archive ?
Dach chi ddim yn dechrau darllen na sgwennu am sbel nacdach?
Roedden ni'n cael ein cyhuddo o ddod lwc ddrwg, felly aethon ni allan i'r haul am sbel i gael sgwrs gall am bethau mwy difyr na phl-droed.
Sbel yn ol caewyd Siop y Ganolfan ym Merthyr Tudful (er gwaetha'r arian cyhoeddus oedd yn mynd at hwnnw) ac mae siopau ym Mhen-y-bont a Llanelli wedi cau.
Mi ges i lythyr gan Ysbyty Gwynedd sbel yn ol i ddod i mewn am pre-op ddechrau Ebrill.
Ro'n i wedi sylwi ychydig fisoedd yn l bod angen ei wagu, felly daeth y lori garthion draw (siec arall) a dyna ni am sbel eto, meddwn i.
Mae 'na bosibilrwydd mai joc yw'r grwp yma, wrth gwrs - bach fel CACAC, y grwp ffuglennol oedd am sicrhau bywyd o ansawdd uchel i athrawon, cyfreithwyr a chyfryngis Caerdydd sbel yn ol.
"Ond fydd honno ddim yn gweld golau dydd am sbel eto!" meddai.
OS nad ydych wedi bod yn byw ar blaned arall am sbel, mi fyddwch yn ymwybodol iawn fod y Gmau Olympaidd yn dod i Lundain yn yr haf.
ERS sbel mae'n byd ni wedi normaleiddio twptdra, gyda Trump.
Ond do'n i ddim yn gallu ei danio - ro'n i wedi anghofio sut i wneud gan nad o'n i wedi ei gyffwrdd ers dwy flynedd, a doedd y ffaith ei fod wedi bod allan yn y gwynt a'r glaw am sbel go lew gen i ddim wedi bod yn help wrth gwrs.
Mi wnes i fy ewyllys sbel yn l, wedi i gyfaill oedd newydd golli ei mam (oedd heb adael ewyllys) fy siarsio i wneud hynny yn o handi, gan fod y gwaith o drio cael trefn ar bob dim wedi bod yn hunllef iddi.
MA hi wedi bod sbel hir ers i fi allu darllen yn iawn o ran pleser, ac mae rhywbeth braf am gydio mewn llyfr ar ol cwympo i gysgu i leisiau estron llyfrau llafar yn ddiweddar.